VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT LINH HOẠT VÀ KỊP THỜI CỦA CHÍNH PHỦ,...

VAI TRÒ ĐIỀU TIẾT LINH HOẠT VÀ KỊP THỜI CỦA CHÍNH PHỦ, CÁC BỘ NGÀNH LIÊN QUAN TRONG VIỆT HỖ TRỢ CÁC DN XUẤT KHẨU GẠO TRƯỚC DỊCH COVID-19 VÀ HẠN HÁN, XÂM NHẬP MẶN

167
0

1. Hà Nội mới
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/966107/bao-dam-loi-ich-cho-nong-dan-va-doanh-nghiep-xuat-khau
2. Quân đội Nhân dân
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/linh-hoat-dieu-hanh-xuat-khau-gao-dam-bao-an-ninh-luong-thuc-616678

3. VOV

http://baotnvn.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/7363/Chinh-phu-kien-tao–nhin-tu-cau-chuyen-xuat-khau-gao

4. Thương gia online
http://thuonggiaonline.vn/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid-19-30976.htm
5. Nhà báo & Công luận
https://congluan.vn/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid-19-post78026.html
6. Pháp luật Việt Nam
https://m.baophapluat.vn/kinh-te/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid19-513704.html
7. Báo Thanh tra
https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/giai-bai-toan-an-ninh-luong-thuc-quoc-gia-thoi-dai-dich-covid-19-164518.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.