CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT CỦA HAPRO NĂM 2019

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TẾT CỦA HAPRO NĂM 2019

1109
0

 1. Thời báo Làng nghề Việt: http://thoibaovietlangnghe.com.vn/kinh-te/hapro-trien-khai-nhieu-chuong-trinh-kinh-doanh-dip-le-tet.html13585
 2. Thời báo Doanh nhân: http://tbdn.com.vn/Hapro-trien-khai-nhieu-chuong-trinh-kinh-doanh-phuc-vu-dip-Le-Tet_n42629.html
 3. Báo Điện tử tầm nhìn: http://tamnhin.net.vn/hapro-se-to-chuc-diem-kinh-doanh-theo-mo-hinh-cho-tet-61184.html
 4. Baomoi.com: https://baomoi.com/ha-noi-dam-bao-cung-cap-du-hang-hoa-dip-tet-nguyen-dan-2019/c/28507777.epi?fbclid=IwAR2lFnm3FoktU1_XHVfFwVu3HxsYBI-eifqpHb6xxBb5N8ZXOP9QXwoUGE0
 5. baomoi.com: https://baomoi.com/hapro-day-manh-ban-hang-online-phuc-vu-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019/c/28462601.epi?fbclid=IwAR2Ti09_E_ql1yjcid7iXoW197Rcj98ObiOXfeo5TKIKfa-iJmDCeVtmG-I
 6. Baomoi.com: https://baomoi.com/hapro-se-to-chuc-diem-kinh-doanh-theo-mo-hinh-cho-tet/c/28439423.epi?fbclid=IwAR3QJovORqB7mbBTo1ynkz5tp-Z4BbCsvJdGdECZ_AgQyHAfLTeNzKN4zNA
 7. Baomoi.com: https://baomoi.com/dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-khong-de-khan-hang-sot-gia/c/28375345.epi?fbclid=IwAR2GvP9M60XfosmCL6D_RQuhdLRdB8Vd28T315UmxVXbiC-DfD-LdFjwKlw
 8. Báo Lao động Thủ đô: http://laodongthudo.vn/hapro-day-manh-ban-hang-online-phuc-vu-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-82408.html
 9. Báo Hà Nội mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/917163/dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-khong-de-khan-hang-sot-gia
 10. Báo Kinh tế & Đô thị: http://kinhtedothi.vn/dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-khong-de-khan-hang-sot-gia-328060.html
 11. Báo Tuổi trẻ Thủ đô: https://tuoitrethudo.com.vn/ha-noi-dam-bao-cung-cap-du-hang-hoa-dip-tet-nguyen-dan-2019-d2058041.html
 12. Báo Thương hiệu Công luận: http://thuonghieucongluan.com.vn/hapro-trien-khai-xay-dung-chuong-trinh-kinh-doanh-dip-cuoi-nam-a64988.html
 13. Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hapro-trien-khai-ke-hoach-phuc-vu-le-noel-va-tet-nam-2019-57406.htm
 14. Tạp chí công nghiệp tiêu dùng: http://congnghieptieudung.vn/hapro-san-sang-phuc-vu-nhan-dan-dip-tet-nguyen-dan-2019-dt13195
 15. Tạp chí Thuế: http://tapchithue.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/15075-hapro-sn-sang-ngun-hang-phc-v-nhu-cu-th-trung-tt-2019.html
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.