Tiệc thử rượu vang: “Thăng Long – Khúc giao mùa tháng 4”...

Tiệc thử rượu vang: “Thăng Long – Khúc giao mùa tháng 4” tại Showroom Thăng Long Winery

641
0

1. Lao động thủ đô:

https://laodongthudo.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-vinery-121970.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

2. Kinh tế môi trường:

https://kinhtemoitruong.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-54825.html?fbclid=IwAR19xPZJ5HhdWRJ7u9L2Y3tTw-sMWQ_66FrjcqR4XTMWD6BKelm3MM746DA&zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

3. Đầu tư việt nam:

https://dautuvietnam.com.vn/doi-song-xa-hoi/doi-song/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-vinery-a15427.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

4. Đầu tư & kinh doanh:

https://dautuvakinhdoanh.vn/tin-tuc/quoc-te/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-vinery-a5187.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

5. Pháp luật Plus:

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-d154275.html?zarsrc=1303&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo

6. Thương gia Online:

https://thuonggiaonline.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-38179.htm

7. Thời đai:

https://thoidai.com.vn/thang-long-khuc-giao-mua-thang-4-trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-137633.html

8. Công an nhân dân:

http://m.cand.com.vn/doanh-nghiep/Trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-Thang-Long-Winery-639223/

 

 

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.