Tiệc thử rượu vang: Cảm xúc Thăng Long tháng 3 tại Showroom...

Tiệc thử rượu vang: Cảm xúc Thăng Long tháng 3 tại Showroom Thăng Long Winery

938
0
Khách hàng trải nghiệm không gian rượu vang tại Thăng Long Winery

1. Công thương
https://congthuong.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-154402.html
2. Đầu tư
https://baodautu.vn/thang-long-winery-khoi-day-van-hoa-thuong-thuc-vang-cua-nguoi-ha-thanh-d140267.html
3. Thương hiệu & Công luận
https://thuonghieucongluan.com.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-a130780.html
4. Lao động & Xã hội
https://baodansinh.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-20210330141310772.htm
5. VietQ
http://vietq.vn/cam-xuc-thang-long-thang-3–trai-nghiem-san-pham-vang-viet-nam-chat-luong-cao-d185263.html
6. Doanh nhân & Pháp lý
http://doanhnhanphaply.vn/Thuc-nghiem-van-hoa-vang-tai-Thang-Long-Winery_n69188.html
7. Người làm báo
http://nguoilambao.vn/cung-trai-nghiem-voi-cam-xuc-thang-long-thang-3-n24320.html
8. Thời đại
https://thoidai.com.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery-134933.html
9. Thời báo ngân hàng
https://thoibaonganhang.vn/vang-thang-long-khang-dinh-thuong-hieu-vang-cua-nguoi-viet-113081.html
10. Hoà nhập
https://hoanhap.vn/chi-tiet/cam-xuc-thang-long-thang-3-trai-ngiem-tuyet-voi-san-pham-vang-thang-long1617157620.html
11. Thương hiệu & Pháp luật
https://thuonghieuvaphapluat.vn/trai-nghiem-van-hoa-vang-tai-thang-long-winery–thuong-hieu-cua-nguoi-viet-d41349.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.