THÔNG TIN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ- TCT THƯƠNG MẠI HÀ...

THÔNG TIN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY MẸ- TCT THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

1798
0

Thư mời đăng ký nhà đầu tư chiến lược

Download (PDF, Unknown)


Mẫu đơn đăng ký nhà đầu tư chiến lược

Download (PDF, Unknown)


Phương thức trình tự , thủ tục lựa chọn cho nhà đầu tư chiến lược

Download (PDF, Unknown)


Quyết định 1925 QD-TTg ngày30-11-2017

Download (PDF, Unknown)


Quyết định 1558 QD-UBND ngay 07-3-2017

Download (PDF, Unknown)


Quyết định 2479

Download (PDF, Unknown)


Quyết định 2393 QD-UBND ngay 21-4-2017

Download (PDF, Unknown)


Quyết định 6582 QD-UBND ngay 21-9-2017

Download (PDF, Unknown)


Phương án cổ phần hóa Tổng Công Ty Thương Mại Hà Nội

Download (PDF, Unknown)


Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.