Thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu- Công ty mẹ...

Thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu- Công ty mẹ Tổng công ty thương mại Hà Nội

3461
0

Bản công bố thông tin IPO

Download (PDF, Unknown)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Download (PDF, Unknown)

Quyết định thành lập ban chỉ đạo cổ phần hóa

Download (PDF, Unknown)

Quyết định thành lập tổ giúp việc ban chỉ đạo cổ phần hóa

Download (PDF, Unknown)

Quyết định 6582

Download (PDF, Unknown)

Quyết định 2393

Download (PDF, Unknown)

Quyết định 502

Download (PDF, Unknown)

Quyết định 1925

Download (PDF, Unknown)

Phương án cổ phần hóa Hapro 2017

Download (PDF, Unknown)

Dự thảo điều lệ công tác cổ phần hóa

Download (PDF, Unknown)

Quy chế đấu giá kèm mẫu đơn đăng ký đấu giá

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Báo cáo tài chính hợp nhất Tổng công ty thương mại Hà Nội

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Báo cáo tài chính công ty mẹ Tổng công ty

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

Bản công bố thông tin IPO kèm phụ lục ( ENG)

Download (PDF, Unknown)

Quyết định 1925, 2479, 6582, 2393,502 ( ENG)

Download (PDF, Unknown)

Download (PDF, Unknown)

 

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.