HỆ THỐNG SIÊU THỊ BRG CUNG ỨNG ĐẦY ĐỦ DỊCH VỤ HÀNG...

HỆ THỐNG SIÊU THỊ BRG CUNG ỨNG ĐẦY ĐỦ DỊCH VỤ HÀNG HÓA TRƯỚC DỊCH COVID – 19

367
0

 1. Báo Công thương

https://congthuong.vn/he-thong-ban-le-tap-doan-brg-cung-ung-day-du-hang-hoa-trong-dich-benh-covid-19-133860.html

 1. Báo VOV

http://baotnvn.vn/tin-tuc/Kinh-te/6732/Tap-doan-BRG-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dich

 1. Báo Lao động Thủ đô

http://laodongthudo.vn/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-104561.html

 1. Dân trí

https://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dich-benh-covid-19-20200311143448243.htm

 1. Thời báo Tài chính

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-cau-tieu-dung/2020-03-12/brg-retail-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-thiet-yeu-trong-dich-covid-19-83673.aspx

 1. Môi trường & Đô thị

https://m.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/doanh-nghiep/he-thong-sieu-thi-brg-dam-bao-cung-ung-hang-hoa-truoc-dich-covid-19-a65519.html

 1. Báo Thanh tra

http://thanhtra.com.vn/kinh-te/brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-thoi-dich-benh-covid-19_t209c5n161635

 1. Báo Quốc tế

https://baoquocte.vn/dich-covid-19-ha-noi-dam-bao-du-nguon-cung-hang-hoa-thiet-yeu-cho-nguoi-dan-111002.html

 1. Báo Tài nguyên & Môi trường

https://baotainguyenmoitruong.vn/he-thong-ban-le-brg-cung-ung-day-du-hang-hoa-trong-giai-doan-dich-benh-covid-19-300192.html

 1. VTV news

https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/brg-retail-cam-ket-cung-ung-du-hang-hoa-thiet-yeu-mua-dich-covid-19-ar532688.html

 1. Tạp chí Thương gia

http://thuonggiaonline.vn/brg-retail-trien-khai-nhieu-giai-phap-giup-binh-on-thi-truong-thoi-dich-covid-19-29808.htm

 1. Công lý

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-trong-thoi-gian-dich-benh-covid-19-335222.html

 1. VnMedia

http://www.vnmedia.vn/kinh-te/thi-truong/202003/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-muadich-benh-covid-19-d4202b6/

 1. Báo Kinh tế Đô thị

http://m.kinhtedothi.vn/brg-retail-cung-ung-du-hang-thiet-yeu-trong-dich-covid-19-377572.html?fbclid=IwAR0eMGHtS5Pq0aPoULpch43GAAjYquMEe0f0xDJwNIazCWdIZa406Z0Amyk

 

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.