Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định...

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty Mẹ – Tổng công ty thương mại Hà Nội

821
0

Căn cứ Quyết định số 2908/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Mẹ – Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-STC-BCĐ ngày 14/6/2016 của Sở tài chính Hà Nội về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Mẹ – Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

Căn cứ Khoản 1, Điều 12 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính Phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần quy định về tư vấn cổ phần hóa;

Căn cứ Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp;

Căn cứ công văn số 4937/STC-BCĐ ngày 15/8/2016 của Sở tài chính – Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ – Tổng công ty về việc lựa chọn đơn vị tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

Căn cứ công văn số 7863/VP-KT ngày 05/9/016 của UBND Thành phố về việc dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Thương mại Hà Nội;

Căn cứ công văn số 5501/STC-BCĐ ngày 06/9/2016 của Sở tài chính – Trưởng Ban chỉ đạo CPH Công ty mẹ – Tổng công ty về việc triển khai các bước theo quy trình cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Tổng công ty thương mại Hà Nội xin thông báo để các đơn vị tư vấn nếu có nhu cầu tham gia và đáp ứng tiêu chí lựa chọn đề nghị chuẩn bị hồ sơ gồm:

– Đơn đăng ký trở thành tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ- Tổng công ty Thương mại Hà Nội

– Hồ sơ giới thiệu năng lực của công ty.

– Quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp, chi phí tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, dự kiến thời gian hoàn thành xác định giá trị doanh nghiệp Công ty mẹ -Tổng công ty.

Để Tổng công ty kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ- Tổng công ty Thương mại Hà Nội, đề nghị các đơn vị tư vấn gửi hồ sơ đến Tổng công ty trước 18h00 ngày 23/09/2016 (Tất cả các bộ hồ sơ đến Tổng công ty sau thời điểm 18h00 ngày 23/9/2016 thì được coi là không hợp lệ, Tổng công ty sẽ không xem xét các bộ hồ sơ trên) theo địa chỉ:

Văn phòng Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Tầng 15, 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Phương thức gửi hồ sơ: gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện. Trường hợp hồ sơ gửi qua bưu điện, ngày nhận được xác nhận theo ngày Tổng công ty nhận được thư theo dấu nhận của văn thư Tổng công ty.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Ghi chú:

Thời gian nhận hồ sơ là: Sáng từ 08h00 – 11h30; chiều từ 13h30 – 18h00 các ngày làm việc trong tuần.

Đề nghị các đơn vị tư vấn nghiên cứu và tiếp nhận các tài liệu có liên quan khác bao gồm: Tiêu chí lựa chọn tư vấn xác định Giá trị doanh nghiệp, mức trần chi phí tư vấn, quy mô tổ chức kinh doanh của Công ty mẹ Tổng công ty: số lượng các Công ty thành viên, Công ty hạch toán phụ thuộc Công ty mẹ-TCT, số lượng địa điểm mạng lưới phân theo địa bàn các Tỉnh,Thành phố, các thông tin liên quan khác đến xác định GTDN,…..

Tài liệu theo file đính kèm

1. Tiều chí lựa chọn: 

Download (PDF, 19KB)

2. Sờ đồ tổ chức và quy mô TCT: 

Download (PDF, 43KB)

3. Bảng cân đối kế toán: 

Download (PDF, 813KB)

4. Danh sách các đơn vị thành viên: 

Download (PDF, 21KB)

 

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: