Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường...

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

811
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.