Thông báo bán đấu giá cổ phần vốn nhà nước của TCT...

Thông báo bán đấu giá cổ phần vốn nhà nước của TCT Thương mại Hà Nội tại Công ty CP ăn uống dịch vụ Du lịch Hà Nội

126810
0

Công bố thông tin: Tải về tại đây
Mẫu đấu giá: Tải về tại đây
Nội dung đăng báo: Tải về tại đây
Đơn đăng kí: Tải về tại đây
Thông báo bán đấu giá cổ phần vốn nhà nước của TCT Thương mại Hà Nội tại Công ty CP ăn uống dịch vụ Du lịch Hà Nội
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: