HỆ THỐNG BÁN LẺ TẬP ĐOÀN BRG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MUA...

HỆ THỐNG BÁN LẺ TẬP ĐOÀN BRG HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG MUA SẮM VÀ ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NHẰM ĐẢM BẢO HÀNG HÓA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID – 19

210
0

 1. Tạp chí Mặt trận

http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-phong-chong-dich-covid19-34014.html

 1. Phapluat Plus

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-phong-chong-dich-covid-19-d119438.html

 1. Kinh tế nông thôn

https://kinhtenongthon.vn/tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-giua-dai-dich-covid-19-post34177.html

 1. Báo Công thương

https://congthuong.vn/du-ha-ng-ho-a-dong-hanh-cung-ca-c-dia-phuong-phong-chong-dich-covid-19-134062.html

 1. Tạp chí Công thương

http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dich-benh-covid-19-69708.htm

 1. Kinh tế & Đô thị

http://m.kinhtedothi.vn/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-on-dinh-hang-hoa-thieu-yeu-mua-dich-va-ho-tro-khach-hang-mua-sam-online-377911.html

 1. Diễn đàn doanh nghiệp

https://doanhnhandoanhnghiep.enternews.vn/chuoi-sieu-thi-hapro-tham-gia-binh-on-gia-dong-hanh-cung-nguoi-tieu-dung-thu-do-n2826.html

 1. Người làm báo

http://nguoilambao.vn/dich-covid-19-he-thong-ban-le-cua-brg-luon-dam-bao-hang-hoa-cho-nguoi-dan-n18045.html

 1. VTC news

https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/he-thong-ban-le-cua-brg-ho-tro-khach-mua-sam-mua-dich-covid-19-ar528472.html

 1. Dân Việt

http://m.danviet.vn/kinh-te/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-1068744.html

 1. Giadinh.net.vn

http://m.giadinh.net.vn/thi-truong/he-thong-ban-le-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-va-dong-hanh-cung-chinh-quyen-dia-phuong-truoc-dich-covid-19-20200316110817564.htm

 1. Tieudung Plus

https://m.tieudungplus.vn/tap-doan-brg-dong-hanh-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-20200316112818121.html

 1. Báo Thế giới & Việt Nam

https://baoquocte.vn/brg-dong-hanh-cung-chinh-quyen-dia-phuong-nham-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-111594.html

 1. Báo nhanh 247.com

http://baonhanh247.com/bai-viet/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-phong-chong-dich-covid-19-6514381

 1. Báo Tin tức

https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-dam-bao-hang-hoa-trong-mua-dich-covid19-20200316113142059.htm

 1. Thương hiệu pháp luật

http://thuonghieuvaphapluat.vn/brg-retail-dong-hanh-cung-chinh-quyen-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-d30492.html

 1. The Leader

https://theleader.vn/he-thong-ban-le-cua-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-mua-dich-covid-19-1584333622578.htm

 1. Môi trường đô thị

https://www.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/tai-chinh-thi-truong/he-thong-ban-le-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-trong-dich-covid-19-a65830.html

 1. Đời sống tiêu dùng

http://doisongtieudung.vn/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-cam-ket-cung-ung-day-du-hang-hoa-thiet-yeu-trong-giai-doan-dien-ra-dich-benh-covid-19-20200315211432591.html

 1. Doanh nhân Việt

https://doanhnhan.vn/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-d27634.html

 1. Kinh doanh pháp luật

http://www.kinhdoanhnet.vn/doanh-nghiep-and-tiep-thi/thong-tin-doanh-nghiep/he-thong-ban-le-cua-tap-doan-brg-ho-tro-khach-hang-mua-sam-va-dong-hanh-cung-chinh-quyen-dia-phuong-nham-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19_t114c24n44140

22.Lao động thủ đô

http://laodongthudo.vn/tap-doan-brg-dong-hanh-cung-chinh-quyen-nham-dam-bao-hang-hoa-phong-chong-dich-covid-19-104824.html

 1. Gia đình Việt Nam

https://giadinhvietnam.com/he-thong-ban-le-cua-brg-ho-tro-mua-sam-dam-bao-hang-hoa-phong-dich-covid-19-d155194.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.