Thích ứng với Covid-19, Hapro được vinh danh Top 10 công ty...

Thích ứng với Covid-19, Hapro được vinh danh Top 10 công ty bán lẻ uy tín năm 2021

688
0

1. Đầu tư
https://baodautu.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-d156478.html
2. Công thương
https://congthuong.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-168228.html
3. Quân đội Nhân dân
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hapro-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-678849
4. Tiền phong
http://tienphong.vn/hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-post1396671.amp
5. Thương hiệu & Sản phẩm
https://thuonghieusanpham.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-26775.html
6. Thời báo làng nghề Việt
https://langngheviet.com.vn/kinh-te-xa-hoi/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021.html30249
7. Công nghệ & Đời sống
http://congnghevadoisong.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-d46489.html
8. Lao động & Xã hội
https://baodansinh.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-nam-2021-20211128093541.htm
9. Người làm báo
http://www.nguoilambao.vn/hapro-tiep-tuc-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-n53002.html
10. Hoà nhập
https://hoanhap.vn/chi-tiet/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-dinh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-20211638148705.html

11. Mặt trận
http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-42235.html
12. Kinh tế nông thôn
https://kinhtenongthon.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-post47005.html
13. Thương gia
https://thuonggiaonline.vn/hapro-duoc-vinh-doanh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-42498.htm
14. Thương hiệu & Pháp luật
https://thuonghieuvaphapluat.vn/chuyen-minh-thich-ung-voi-dai-dich-hapro-tu-hao-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-d49071.html

15. Kinh tế & Đô thị
https://kinhtedothi.vn/thich-ung-voi-covid-19-hapro-duoc-vinh-danh-top-10-cong-ty-ban-le-uy-tin-2021-442237.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.