TẬP ĐOÀN BRG MỞ THÊM 6 MINIMART HAPRO FOOD TẠI HÀ NỘI

TẬP ĐOÀN BRG MỞ THÊM 6 MINIMART HAPRO FOOD TẠI HÀ NỘI

1022
0
Minimart Hapro Food 94 Láng Hạ thuộc chuỗi BRGMart mới mở thêm ngày 7/6

1. Tiền phong
https://www.tienphong.vn/kinh-te/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-1669738.tpo
2. Kinh tế & Đô thị
http://m.kinhtedothi.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-386435.html
3. Công thương
https://congthuong.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-138574.html
4. Thương trường
https://thuongtruong.com.vn/thi-truong/thuong-hieu-san-pham-ban-le/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-29841.html
5. Lao động Thủ đô
http://laodongthudo.vn/huong-toi-su-hai-long-cao-nhat-cua-khach-hang-109149.html
6. Gia đình & XH
http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-208978
7. Công nghiệp & Tiêu dùng
http://congnghieptieudung.vn/mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-tap-doan-brg-dang-huong-toi-su-hai-long-cao-nhat-cho-khach-hang-dt24340
8. Thương hiệu & Công luận
https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-a101799.html
9. Mặt trận
http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-35638.html
10. Đời sống & Tiêu dùng
http://doisongtieudung.vn//tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-20200608084949688.html
11. Thương hiệu & Pháp luật
http://thuonghieuvaphapluat.vn/tap-doan-brg-phat-trien-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-d32541.html
12. Thương gia
http://thuonggiaonline.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi-31751.htm
13. VTC
https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-ar550809.html
14. Dân Việt
https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-ar550809.html
15. Doanh nghiệp Việt Nam
https://doanhnghiepvn.vn/made-in-vietnam/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-mo%CC%81i-ta%CC%A3i-ha%CC%80-no%CC%A3i/20200608032618127
16. Tiêu dùng Plus
https://m.tieudungplus.vn/minimart.tag
17. Doanh nghiệp & Tiếp thị
https://kinhdoanhvatiepthi.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-tai-ha-noi/
18. VietQ
http://vietq.vn/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-d174937.html
19. Doanh nghiệp & Tiếp thị
http://doanhnghieptiepthi.vn/tap-doan-brg-mo-them-06-minimart-hapro-food-tai-ha-noi-1436.html
20. Người lao động
https://thitruong.nld.com.vn/thi-truong/brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-o-ha-noi-20200610195433331.htm
21. Đầu tư Việt Nam
https://dautuvietnam.com.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep-doanh-nhan/tap-doan-brg-mo-them-6-minimart-hapro-food-moi-a8692.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.