Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 346/QĐ-BHXH ngày 28/3/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

2055
0

Ngày 28/3/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/04/2019.

Theo đó, nghiêm cấm các hành vi: Không cấp mã số bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người trùng bộ thông tin định danh trừ trường hợp xác minh là 02 người khác nhau; Sử dụng các ứng dụng hoặc các phương thức để truy cập vào cơ sở dữ liệu (CSDL) hộ gia đình mà chưa được phép của BHXH Việt Nam; Cấp tài khoản truy cập phần mềm HGD, phần mềm TST, CSDL hộ gia đình cho người không phải là đối tượng được cấp tài khoản; Tự ý sao chép, cung cấp, tiết lộ thông tin, dữ liệu CSDL hộ gia đình; Các hành vi khác làm hư hỏng, sai lệch hoặc làm mất tính ổn định của các phần mềm HGĐ, phần mềm TCT, CSDL hộ gia đình…

Quy trình cấp mã số BHXH cho người tham gia được quy định như sau:

– Bước 1: Tìm kiếm người tham gia trong cùng hộ gia đình và khác hộ gia đình. Không cấp mã số cho người trùng bộ thông tin định danh và xác định là cùng một người, trong trường hợp không có sự trùng khớp bộ thông tin định danh và chưa đồng bộ thì tiến hành xác minh. Trường hợp là một người thì thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu 01-BD hoặc phụ lục kèm theo mẫu TK1-TS.

Đối với bước tìm kiếm người tham gia khác hộ gia đình, quy chế quy định, cán bộ thực hiện tìm kiếm người tham gia trên toàn quốc lần lượt theo các bộ chỉ tiêu: Tìm kiếm theo Bộ thông tin định danh trên toàn quốc; Tìm kiếm theo CMND/ hộ chiếu/thẻ căn cước công dân trên toàn quốc; Tìm kiếm theo mã tỉnh khai sinh, họ và tên, năm sinh trên toàn quốc; Tìm kiếm theo họ và tên, năm sinh trên mã tỉnh hộ khẩu/trên toàn quốc.

– Bước 2: Cập nhật thông tin. Trong trường hợp tìm thấy người trùng bộ thông tin định danh mà xác định là cùng 1 người thì không cấp mã số BHXH, trường hợp xác định là 02 người khác nhau thì chuyển thông tin về Trung tâm Công nghệ thông tin cấp mã số BHXH. Trường hợp tìm thấy và xác minh đúng người tham gia nhưng không trùng khớp thông tin thì tiến hành đồng bộ thông tin trên hệ thống hoặc trả hồ sơ cho Ủy ban nhân dân xã hoặc đơn vị sử dụng người lao động để xác minh và đề nghị hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia. Trường hợp không tìm thấy, cán bộ nhập liệu cập nhật thông tin người tham gia chuyển đề nghị Tổ kiểm soát duyệt cấp mã số BHXH.

– Bước 3: Cán bộ kiểm soát thực hiện xác minh, kiểm tra thông tin người tham gia BHXH và phê duyệt (đối với trường hợp dữ liệu hợp lệ) hoặc không phê duyệt kèm lý do không phê duyệt (đối với trường hợp dữ liệu không hợp lệ).

Ngoài ra, theo quy chế, cán bộ kiểm soát ghi Mã số BHXH của người tham gia được duyệt, cấp mới vào danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02- TS), danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS), danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH để thực hiện các nghiệp vụ phát sinh.

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.