http://www.haprogroup.vn/wp-content/uploads/banner-web-chính-2019-1.jpg

BÁO-TẠP CHÍ

1. Báo Nhân dân https://www.nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/41517102-khai-truong-sieu-thi-hapromart-thanh-cong.html2. Báo Đầu tư https://baodautu.vn/sieu-thi-hapromart-thanh-cong-mo-hinh-home--food-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-d106996.html3. Báo Quân đội Nhân dân https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/sieu-thi-hapromart-thanh-cong-ap-dung-mo-hinh-home-food-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-5907874. Báo Tin tức - Thông tấn xã V.N https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/sieu-thi-hapromart-thanh-cong-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-theo-mo-hinh-home-food-20190910164102575.htm5. Tạp chí Vietnam Business Forum http://vccinews.vn/news/25523/sieu-thi-hapromart-thanh-cong-va-mo-hinh-home-food-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong.html6. Báo Tài nguyên & MT https://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/sieu-thi-hapromart-thanh-cong-mo-hinh-home-food-chinh-thuc-di-vao-cong-dong-1274071.html7. VTC News https://www.google.com/amp/s/amp.vtc.vn/sieu-thi-hapromart-thanh-cong-chinh-thuc-di-vao-hoat-dong-theo-mo-hinh-home-food-d497600.html8. Tạp chí...

1.Báo Nhân dân https://nhandan.com.vn/kinhte/item/41489802-hapro-duoc-cong-nhan-la-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2018.html2. Báo Đầu tư https://baodautu.vn/hapro-vao-top-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-voi-3-mat-hang-chu-luc-d106822.html3. Báo Lao động Thủ đô http://laodongthudo.vn/hapro-dat-danh-hieu-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2018-96102.html4. Phapluatnet https://phapluatnet.vn/thi-truong/hapro-%E2%80%93-cong-ty-xuat-nhap-khau-chu-luc-cua-tap-doan-brg-dat-danh-hieu-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2018-46605.html5. Báo Đời sống & Tiêu dùng http://doisongtieudung.vn/hapro-dat-danh-hieu-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-2018-20190907175818438.html6. Báo Thương hiệu & Công luận https://thuonghieucongluan.com.vn/hapro-dat-danh-hieu-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2018-a80660.html7. Tạp chí MT & Cuộc sống https://moitruong.net.vn/hapro-cong-ty-xuat-nhap-khau-chu-luc-cua-tap-doan-brg-dat-danh-hieu-doanh-nghiep-xuat-khau-uy-tin-nam-2018/8. Tạp chí Công nghiệp...

Báo Nhân dân: http://www.nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/40006802-hapro-no-luc-but-pha-trong-xuat-khau-va-kinh-doanh-noi-dia.html Quân đội Nhân dân: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-cua-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-cong-ty-co-phan-572796 Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI): http://m.enternews.vn/dhdcd-tong-cong-ty-hapro-thong-qua-nhieu-chi-tieu-tang-truong-quan-trong-nam-2019-149276.html Tiền phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/dai-hoi-dong-co-dong-dhdcd-cua-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-ctcp-1408095.tpo Tin tức - Thông tấn xã Việt Nam: https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2019-cua-tong-cong-ty-thuong-maicong-ty-co-phan-20190427180100673.htm Kinh tế & Đô thị: http://m.kinhtedothi.vn/tong-cong-ty-thuong-mai-cong-ty-co-phan-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2019-341916.html ...

Báo Tiền phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-1400641.tpo Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-d98391.html Báo mới: https://baomoi.com/gian-hang-cua-hapro-tai-hoi-cho-thuong-mai-quoc-te-viet-nam-co-gi-dac-biet/c/30301815.epi Báo Thời đại: https://thoidai.com.vn/gian-hang-cua-hapro-tai-hoi-cho-thuong-mai-quoc-te-viet-nam-co-gi-dac-biet-75071.html Thời báo Chứng khoán (Bùi Vui): http://tbck.vn/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-33661.html Tạp chí Sức khỏe Môi trường: http://suckhoemoitruong.com.vn/kinh-te/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-id25179n.html Dân việt: http://danviet.vn/doanh-nghiep/hapro-thanh-vien-tap-doan-brg-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-970730.html Tạp...

Tạp chí VietQ: http://vietq.vn/hapro--thuong-hieu-manh-viet-nam-2018-d157007.html Báo Tiền phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te-doanh-nghiep/hapro-dat-thuong-hieu-manh-viet-nam-2018-1399419.tpo Dân Việt: http://danviet.vn/doanh-nghiep/hapro-dat-thuong-hieu-manh-viet-nam-2018-970732.html Bao moi: https://m.baomoi.com/lan-thu-14-lien-tiep-hapro-nhan-giai-thuong-thuong-hieu-manh-viet-nam/c/30273152.epi

Báo VOV: http://baotnvn.vn/tin-tuc/Kinh-te/2637/Hafasco-khanh-thanh-Nha-may-Det-Seamless-tri-gia-40-ty-dong Dantri: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/khanh-thanh-nha-may-det-seamless-san-xuat-do-lot-lien-manh-cao-cap-20190326142630235.htm Báo Công thương: https://congthuong.vn/hafasco-khanh-thanh-nha-may-det-seamless-tri-gia-40-ty-dong-117441.html?fbclid=IwAR3f5VUAgnedqY3URBZHux60SGjxSbdbxbnmTUsO6S7vgFTeDvn8EyA3CmA com: https://baomoi.com/chuyen-dong-tich-cuc-o-hafasco-sau-co-phan-hoa/c/30127969.epi?fbclid=IwAR2khEkYs6xPYsL16Gtc3fl_CcstJHal4tYXJTUiIcU-GYCuVu6ySlLMeK0 Thời báo Doanh nhân: http://tbdn.com.vn/Hafasco-thanh-vien-tap-doan-BRG-khanh-thanh-nha-may-det-Seamless_n48069.html Báo Lao động Xã hội: http://baodansinh.vn/hafasco--thanh-vien-tap-doan-brg-khanh-thanh-nha-may-det-seamless-voi-the-he-may-hien-dai-nhat-chuyen-san-xuat-do-lot-lien-manh-cao-cap-d93810.html Báo Lao động Thủ đô: http://laodongthudo.vn/khanh-thanh-nha-may-det-seamless-cua-hafasco-voi-the-he-may-hien-dai-nhat-89267.html Báo Nhân dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/chuyen-lam-an/item/39661902-khanh-thanh-nha-may-det-seamless.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&gidzl=OYZMVh7phZ5kDD1viEweF6esttAlvl5gVJtRSg2nf3v_RjrnehFpEdjgX7RpjVWuAJ-39pFhwKzzkF6fDG&fbclid=IwAR0BaduI_8OdpOU5ZaxvwZ5J381Df-BZVWraOqh3_MmtnTBtyHrT4QmtwKQ

Báo Nhân dân: http://www.nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/39168802-hapro-xuat-khau-lo-hang-tri-gia-gan-5-trieu-usd-ngay-dau-xuan.html Báo Kinh tế & Đô thị: http://m.kinhtedothi.vn/hapro-ra-quan-dau-xuan-ky-hoi-2019-335860.html?fbclid=IwAR2P5zZ-Nl78lnyKJxStYUHM4W9OKQzG8SQShfhMwu2zHOk9Q7nZNlzEUps Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/hapro-ra-quan-dau-xuan-ky-hoi-2019-d95169.html?fbclid=IwAR0K86bualMOhr28qv0CyR0ZeC45lCS3YrFbDdLWR2an7yrbnOWD8X3bVS4 Báo Công thương: https://congthuong.vn/hapro-mo-hang-dau-xuan-ky-hoi-2019-115638.html?fbclid=IwAR3wKjzKmSS4zRy96_5IyYn2DNpjjEFJyDNCDYwCI7NgqpsVlqwM5A7sDZI Báo Tiền phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hapro-khi-the-kinh-doanh-nhung-ngay-dau-xuan-ky-hoi-2019-1375925.tpo Báo Diễn đàn Doanh nghiệp: http://enternews.vn/hapro-xuat-khau-khai-xuan-hang-nong-san-co-tong-tri-gia-gan-5-trieu-usd-144755.html Tạp chí Công thương:...

Thời báo Làng nghề Việt: http://thoibaovietlangnghe.com.vn/kinh-te/hapro-trien-khai-nhieu-chuong-trinh-kinh-doanh-dip-le-tet.html13585 Thời báo Doanh nhân: http://tbdn.com.vn/Hapro-trien-khai-nhieu-chuong-trinh-kinh-doanh-phuc-vu-dip-Le-Tet_n42629.html Báo Điện tử tầm nhìn: http://tamnhin.net.vn/hapro-se-to-chuc-diem-kinh-doanh-theo-mo-hinh-cho-tet-61184.html Baomoi.com: https://baomoi.com/ha-noi-dam-bao-cung-cap-du-hang-hoa-dip-tet-nguyen-dan-2019/c/28507777.epi?fbclid=IwAR2lFnm3FoktU1_XHVfFwVu3HxsYBI-eifqpHb6xxBb5N8ZXOP9QXwoUGE0 baomoi.com: https://baomoi.com/hapro-day-manh-ban-hang-online-phuc-vu-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019/c/28462601.epi?fbclid=IwAR2Ti09_E_ql1yjcid7iXoW197Rcj98ObiOXfeo5TKIKfa-iJmDCeVtmG-I Baomoi.com: https://baomoi.com/hapro-se-to-chuc-diem-kinh-doanh-theo-mo-hinh-cho-tet/c/28439423.epi?fbclid=IwAR3QJovORqB7mbBTo1ynkz5tp-Z4BbCsvJdGdECZ_AgQyHAfLTeNzKN4zNA Baomoi.com: https://baomoi.com/dip-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-khong-de-khan-hang-sot-gia/c/28375345.epi?fbclid=IwAR2GvP9M60XfosmCL6D_RQuhdLRdB8Vd28T315UmxVXbiC-DfD-LdFjwKlw Báo Lao động Thủ đô: http://laodongthudo.vn/hapro-day-manh-ban-hang-online-phuc-vu-tet-nguyen-dan-ky-hoi-2019-82408.html Báo Hà...

Bản tin Thời sự 19h ngày 5/11/2018 trên VTV1: https://drive.google.com/file/d/1jZTiROnWaAUj5V5g3QFBjv9LEgEiMqHV/view?fbclid=IwAR3-KpTlUcbGdRkBqPXreAJsiX0wqK8QiTNuSLk0GIn37gycK8llcaiH2YE Báo Nhân dân:Tiếng Việt: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/38153602-hapro-day-manh-xuat-khau-nong-san-thuc-pham.html?fbclid=IwAR1_ATCjhK6tJ5dQR_hT3Vvf5IqUQyjRDIhLIXMWMPfFugqEBVelXDLE6aY Tiếng Anh: http://en.nhandan.com.vn/business/item/6805002-hapro-boosts-exports-of-agro-products-foodstuffs.html?fbclid=IwAR0PUY-sPO6lUX9Mf0ez189zK-TFNDLUEO1gXQ6etjo4V1iifxkEABcUy1w Tiếng Trung: http://cn.nhandan.com.vn/friendshipbridge/item/6557101-%E8%B6%8A%E5%8D%97%E6%94%BF%E5%BA%9C%E6%80%BB%E7%90%86%E9%98%AE%E6%98%A5%E7%A6%8F%E5%9C%86%E6%BB%A1%E7%BB%93%E6%9D%9F%E5%87%BA%E5%B8%AD%E9%A6%96%E5%B1%8A%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%9B%BD%E9%99%85%E8%BF%9B%E5%8F%A3%E5%8D%9A%E8%A7%88%E4%BC%9A%E4%B9%8B%E8%A1%8C.html?fbclid=IwAR15PEEhHAWgSxxhDTBo0R9X7_WQ2isk9ZPeYbRjYLr7me094GUDybNGObQBáo Quân đội nhân dân:Báo Điện tử: http://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-de-day-manh-xuat-khau-cac-san-pham-nong-san-thuc-pham-553765 Báo giấy:...

Báo Nhân dân:http://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/37934802-hapro-thuc-day-kim-ngach-xuat-khau-tang-truong-nhanh-ben-vung.htmlBáo Công thương: http://congthuong.vn/hapro-xuc-tien-xuat-khau-tai-hoi-nghi-dieu-quoc-te-2018-110057.html Báo Kinh tế Đô thị: http://kinhtedothi.vn/thanh-vien-tap-doan-brg-ky-hop-dong-xuat-khau-trieu-do-ngay-tai-hoi-nghi-dieu-quoc-te-viet-nam-2018-327225.html Báo Nhà báo & Công luận: http://congluan.vn/kinh-te/doanh-nghiep-doanh-nhan/hapro-thanh-vien-tap-doan-brg-tham-du-hoi-nghi-dieu-quoc-te-lan-thu-10-2018-46332 Tạp chí Người làm báo:http://nguoilambao.vn/hapro-thanh-vien-tap-doan-brg-tham-du-hoi-nghi-ve-hat-dieu-quoc-te-lan-thu-10-2018-n11013.html Báo Thương hiệu và Công luận: http://thuonghieucongluan.com.vn/hapro-thanh-vien-tap-doan-brg-tham-du-hoi-nghi-dieu-quoc-te-lan-thu-10-2018-a63454.html Báo...

Báo Nhân dân: http://nhandan.com.vn/kinhte/item/37900502-hapro-tang-toc-xuat-khau-gao-sang-cac-thi-truong-lon.htmlhttp://www.nhandan.com.vn/kinhte/item/37934802-hapro-thuc-day-kim-ngach-xuat-khau-tang-truong-nhanh-ben-vung.html Báo Kinh tế & Đô thị: http://kinhtedothi.vn/hoi-nghi-gao-the-gioi-2018-thanh-vien-tap-doan-brg-ky-ket-hop-dong-xuat-khau-hang-trieu-usd-327314.html Báo Nông nghiệp Việt Nam: https://m.nongnghiep.vn/tang-cuong-xuat-khau-gao-sang-cac-thi-truong-lon-post228538.html Báo Nông thôn Ngày nay (Báo điện tử Dân Việt): http://danviet.vn/kinh-te/hoi-nghi-gao-the-gioi-2018-thanh-vien-tap-doan-brg-ky-ket-hop-dong-xuat-khau-hang-trieu-usd-920821.html Báo điện tử Thông tấn...

MẠNG XÃ HỘI

11,580Người hâm mộThích
4Người theo dõi+1
31Người theo dõiTheo dõi