BÁO-TẠP CHÍ

Báo Nhân dân: http://www.nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/40006802-hapro-no-luc-but-pha-trong-xuat-khau-va-kinh-doanh-noi-dia.html Quân đội Nhân dân: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-cua-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-cong-ty-co-phan-572796 Diễn đàn Doanh nghiệp (VCCI): http://m.enternews.vn/dhdcd-tong-cong-ty-hapro-thong-qua-nhieu-chi-tieu-tang-truong-quan-trong-nam-2019-149276.html Tiền phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/dai-hoi-dong-co-dong-dhdcd-cua-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-ctcp-1408095.tpo Tin tức - Thông tấn...

Báo Tiền phong: https://www.tienphong.vn/kinh-te/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-1400641.tpo Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-d98391.html Báo mới: https://baomoi.com/gian-hang-cua-hapro-tai-hoi-cho-thuong-mai-quoc-te-viet-nam-co-gi-dac-biet/c/30301815.epi Báo Thời đại: https://thoidai.com.vn/gian-hang-cua-hapro-tai-hoi-cho-thuong-mai-quoc-te-viet-nam-co-gi-dac-biet-75071.html Thời báo Chứng khoán (Bùi Vui): http://tbck.vn/hapro-tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-tai-vietnam-expo-2019-33661.html Tạp...
http://www.haprogroup.vn/wp-content/uploads/banner-web-chính-2019-1.jpg

MẠNG XÃ HỘI

11,592Người hâm mộThích
4Người theo dõi+1
26Người theo dõiTheo dõi