Phần mềm hỗ trợ

Phần mềm hỗ trợ

7076
0

Flash Player

File Name: install_flash_player.exe
File Size: 17.1 MB
Date: 1 Tháng 7 2015
Description: Plugin giúp xem các đoạn phim flash trên website

Flash Player (17.1MB)

Unikey 4.0 RC1

File Name: uk40rc1setup.exe
File Size: 374.88 kB
Date: 17. Tháng 9 2008
Description: Bộ gõ tiếng Việt miễn phí nổi tiếng

Unikey 4.0 (374.88 kB)

Log Me In

File Name: logmein.msi
File Size: 4.75 MB
Date: 26. Tháng 9 2008

Log Me In (4.75 MB)

Putty

File Name: putty.exe
File Size: 444.00 kB
Date: 26. Tháng 9 2008
Description: SSH client dùng để remote vào server linux từ windows

Putty (444.00 kB)

VNC

File Name: vnc-4_1_2-x86_win32.exe
File Size: 721.91 kB
Date: 26. Tháng 9 2008
Description: Phần mềm giống remote desktop của windows

VNC (721.91 kB)

Chuyển Word sang PDF

File Name: saveaspdf.exe
File Size: 914.23 kB
Date: 03. Tháng 10 2008

Word -> PDF (914.23 kB)

Sửa lỗi virus làm ẩn file

File Name: fixattrb.zip
File Size: 7.09 kB
Date: 03. Tháng 10 2008

Sửa lỗi Virus (914.23 kB)

Skype

File Name: SkypeSetup.exe
File Size: 22.60 MB
Date: 09. Tháng 10 2008

Skype (22.60 MB)

CCleanup

File Name: ccsetup141.exe
File Size: 2.59 MB
Date: 17. Tháng 11 2008
Description: Phầm mềm dọn dẹp file rác, registry

CCleanup (2.59 MB)

CMC IS

File Name: setupCMCIS.exe
File Size: 10.07 MB
Date: 26. Tháng 2 2009
Description: Phần mềm diệt virus của CMC

CMC IS (10.07 MB)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.