Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại số cổ...

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mua lại số cổ phần đã bán giá ưu đãi cho Người lao động do đã nghỉ việc trước thời hạn cam kết để làm cổ phiếu quỹ

697
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.