Nghị quyết HĐQT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...

Nghị quyết HĐQT vv lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

252
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.