HAPRO XÚC TIẾN THƯƠNG MỊA TẠI HỘI CHỢ THƯỢNG HẢI 2018

HAPRO XÚC TIẾN THƯƠNG MỊA TẠI HỘI CHỢ THƯỢNG HẢI 2018

865
0

 1. Bản tin Thời sự 19h ngày 5/11/2018 trên VTV1: https://drive.google.com/file/d/1jZTiROnWaAUj5V5g3QFBjv9LEgEiMqHV/view?fbclid=IwAR3-KpTlUcbGdRkBqPXreAJsiX0wqK8QiTNuSLk0GIn37gycK8llcaiH2YE
 2. Báo Nhân dân:
 1. Báo Quân đội nhân dân:
 1. Cổng thông tin điện tử Chính phủ: http://mnews.chinhphu.vn/Story.aspx?did=351213&fbclid=IwAR0Y_JWMy9RruwxfPEKsS5ZADqhMd7qN-kHhzoywjz8JJ5v65K9-o-E2SXQ
 2. Báo Hà Nội mới: http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Kinh-te/917834/tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-hapro-nhieu-giai-phap-dot-pha-nang-cao-kim-ngach-xuat-khau?fbclid=IwAR1YhmPJ0BrXeqNskFK9YzjJ4fX_tkDwS1uhK3DRjtIGKn6qdP6CpKHeIWI
 3. Báo Công thương: https://congthuong.vn/thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-tham-gian-hang-hapro-tai-hoi-cho-ciie-2018-111289.html
 4. Vneconomy:
 1. Báo Đầu tư: https://baodautu.vn/tang-cuong-xuc-tien-thuong-mai-de-day-manh-xuat-khau-cac-san-pham-nong-san-thuc-pham-viet-d90549.html?fbclid=IwAR3-KpTlUcbGdRkBqPXreAJsiX0wqK8QiTNuSLk0GIn37gycK8llcaiH2YE
 2. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp: http://enternews.vn/tong-cong-ty-hapro-tim-huong-xuat-khau-ra-cac-thi-truong-trong-diem-139267.html
 3. VIB Forum: http://vccinews.vn/news/20999/hapro-tang-cuong-cac-hoat-dong-xuc-tien-thuong-mai.html?fbclid=IwAR0kAiopYTr-ENCaKaaLlc_cfe2Zab2-iS3zKxbhi95Yx1x4pKcFOLaYvDU
 4. Link thủ tướng dự Thượng Hải: https://drive.google.com/file/d/1WdNZCqIloD3WiKad1YXU-_EwznUKzzts/view

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.