LỄ CÔNG BỐ ĐIỂM DU LỊCH LÀNG NGHỀ GỐM CHU ĐẬU

LỄ CÔNG BỐ ĐIỂM DU LỊCH LÀNG NGHỀ GỐM CHU ĐẬU

346
0

I. Đài truyền hình – Báo hình
1. Truyền hình Hà Nội (Bản tin Thời sự 15h00 ngày 18.12)
https://youtu.be/Eu7zQ2z3OSk
2. Truyền hình Hải Dương (Bản tin Thời sự tối 17.12)
https://drive.google.com/file/d/1fhrmPIJ8M5c4CPrtD8uJJy4Kd3HPfI4y/view?usp=sharing
3. Hoà nhập Media
– Bài 1: https://hoanhap.vn/chi-tiet/du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-rang-ro-nghe-gom-su-viet-nam1576663038.html
– Bài 2: tin về sự kiện sẽ được lên sóng vào ngày 19.12
4. Đài phát thanh VOV1 (Bản tin Thời sự 12 ngày 18.12)
https://drive.google.com/file/d/1rupJQook3axkgONAfz8s2IfwmWQlzoKF/view?usp=sharing

II. Báo/Tạp chí
1. Báo Nhân dân:
https://nhandan.com.vn/du-lich/tin-tuc/item/42621402-lang-nghe-gom-chu-%C3%B0au-diem-du-lich-hap-dan.html
2. Báo Quân đội Nhân dân: Báo giấy số ra ngày 18.12

3. Báo Đầu tư
https://baodautu.vn/hai-duong-cong-nhan-va-gan-bien-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-d112693.html
4. Báo Tiền phong
https://www.tienphong.vn/kinh-te/gom-chu-dau-tro-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong-1499509.tpo
5. Báo Nhà báo & Công luận
https://congluan.vn/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-post71700.html
6. Báo Hải Dương
http://www.m.baohaiduong.vn/kinh-te—tieu-dung/cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-123716
7. Báo điện tử Dân Việt
http://m.danviet.vn/nha-nong/hai-duong-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-1042219.html
Báo Thanh tra
8. http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/gom-chu-dau-tro-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong_t209c1159n158084
9. Báo Tài nguyên & MT
https://baotainguyenmoitruong.vn/cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-297008.html
10. Tạp chí Công thương
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/hai-duong-cong-nhan-va-gan-bien-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-67296.htm
11. Tạp chí Thương gia
http://thuonggiaonline.vn/hai-duong-cong-nhan-va-gan-bien-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-28188.htm
12. Tạp chí Mặt trận
http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-33239.html#ref-https://www.google.com/
13. Pháp luật Việt Nam
https://m.baophapluat.vn/nhip-song-hom-nay/gom-chu-dau-tu-san-pham-bi-that-truyen-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong-485785.html
14. VnEconomy
http://vneconomy.vn/gom-chu-dau-tro-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong-20191218154243232.htm
15. VTC News
https://vtc.vn/gom-chu-dau-tro-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong-d517053.html
16. Thời báo làng nghề Việt
http://thoibaoviet.com.vn/lang-nghe/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau.html19117
17. Báo Kinh tế nông thôn
https://kinhtenongthon.vn/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-post32474.html
18. Báo Thương hiệu & Công luận
https://thuonghieucongluan.com.vn/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-a84945.html
19. Thời báo chứng khoán Việt Nam
https://tbck.vn/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-56037.html
20. Trang điện tử Pháp luật & Dân sinh
http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn/le-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-48551.htm
21. Trang Tin tức Du lịch trực tuyến
http://www.dulichvn.org.vn/index.php/item/hai-duong-cong-bo-diem-du-lich-lang-nghe-gom-chu-dau-39540
22. Giadinh.net
http://m.giadinh.net.vn/thi-truong/gom-chu-dau-tro-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong-20191218155148308.htm

III. Truyền thông nội bộ

Website BRG group
https://brggroup.vn/vi/gom-chu-dau-tro-thanh-diem-du-lich-lang-nghe-cua-tinh-hai-duong-d227

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.