Lãnh đạo

Lãnh đạo

120849
0

Ban lãnh đạo Tổng Công Ty

         Hội đồng quản trị

 • Bà Nguyễn Thị Nga – Chủ tịch HĐQT
 • Ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
 • Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Thành viên HĐQT
 • Ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT

  Ban điều hành
 • Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc
 • Ông Nguyễn Tiến Vượng – Phó Tổng giám đốc
 • Ông Đinh Tiến Thành – Phó Tổng giám đốc
 • Bà Dương Thị Lam – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng TCT
 • Bà Nguyễn Thị Hải Thanh – Giám đốc Điều hành
 • Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc Điều hành
 • Ông Trần Văn Tý – Giám đốc Điều hành
 • Bà Đỗ Tuệ Tâm – Giám đốc Điều Hành

  Ban kiểm soát 

 • Bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng ban
 • Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Ủy viên
 • Ông Nguyễn Trọng Hiển – Ủy viên
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.