Lãnh đạo

Lãnh đạo

214050
0

Ban lãnh đạo Tổng Công Ty

Hội đồng quản trị

 • Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT
 • Ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
 • Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT
 • Ông Trần Anh Tuấn- Thành viên HĐQT
 • Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm- Thành viên HĐQT

Ban Tổng giám đốc

 • Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc
 • Bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng giám đốc
 • Bà Dương Thị Lam – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
 • Ông Lê Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc

Ban kiểm soát

 • Bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng ban
 • Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Ủy viên
 • Ông Nguyễn Trọng Hiện – Ủy viên
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.