Lãnh đạo

Lãnh đạo

217940
0

Ban lãnh đạo Tổng Công Ty

Hội đồng quản trị

  • Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Vũ Thanh Sơn – Thành viên HĐQT
  • Bà Trần Thị Tuyết Nhung – Thành viên HĐQT

Ban Tổng giám đốc

  • Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc
  • Bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng giám đốc
  • Bà Dương Thị Lam – Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng
  • Ông Lê Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc

Ban kiểm soát

  • Bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng ban
  • Bà Vũ Thị Quỳnh Trang – Ủy viên
  • Ông Nguyễn Trọng Hiện – Ủy viên
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.