Lãnh đạo

Lãnh đạo

112649
0

Ban lãnh đạo Tổng Công Ty

Hội đồng thành viên TCT

  • Ông Vũ Thanh Sơn – Phụ trách HĐTV
  • Ông Nguyễn Tiến Vượng – Thành viên HĐTV
Ban điều hành TCT
  • Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng Giám đốc
  • Ông Nguyễn Tiến Vượng – Phó Tổng Giám đốc thường trực
  • Bà Nguyễn Thị Hải Thanh – Phó Tổng Giám đốc
  • Bà Nguyễn Thị Thu Hiền – Giám đốc điều hành.
  • Ông Trần Văn Tý – Giám đốc điều hành kiêm GĐ Chi nhánh TP HCM.
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: