Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Cổ phần...

Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách về Cổ phần hóa cho tập thể cán bộ nhân viên Công ty Mẹ – Tổng công ty thương mại Hà Nội

30738
0

Căn cứ Kế hoạch số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND Thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2015; Căn cứ Quyết định số 5418/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty Thương mại Hà Nội giai đoạn 2013 – 2015, hướng tới mục tiêu 2020.

Ngày 06/6/2016, UBND Thành phố HN đã ban hành Quyết định số 2908/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Mẹ – Tổng công ty Thương mại Hà Nội, đồng thời Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – TCT đã có Quyết định số 3426/QĐ-STC-BCĐ ngày 14/6/2016 về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty.

Trong hai ngày 04/8/2016 và ngày 05/8/2016, Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền các chủ trương, chính sách về cổ phần hóa cho toàn thể người lao động Công ty mẹ – Tổng công ty. Hội nghị được tổ chức  tại 03 điểm cầu truyền hình (điểm cầu Hội trường tầng 16 – Văn phòng TCT, Chi nhánh  TCT tại TP HCM và Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Đồng Tháp). Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo đại diện các Sở, ngành của UBND Thành phố (Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, Sở Tài chính – Chi cục Tài chính Doanh nghiệp, Sở Nội vụ, Liên đoàn lao động thành phố) và gần 800 CBNV trực thuộc Công ty mẹ – TCT.

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí  Vũ Thanh Sơn –  Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã trao đổi với Hội nghị về kế hoạch, tiến độ cổ phần hóa và các công việc liên quan đến công tác cổ phần hóa của Công ty mẹ – Tổng công ty. Qua quá trình triển khai, đến nay công tác chuẩn bị cho việc cổ phần hóa tại Công ty mẹ – Tổng công ty vẫn đang bám sát tiến độ đã đề ra. Đồng thời, đại diện Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội đã phổ biến các chính sách ưu đãi với CBNV Công ty mẹ – TCT khi cổ phần hóa như việc mua cổ phần ưu đãi, chính sách về lao động dôi dư khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước (Nghị định 59/2011/NĐ-CP về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang Công ty cổ phần;Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP; Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm Chủ sở hữu và Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 hướng dẫn Nghị định 63/2015/NĐ-CP).       co phan hoa

Toàn cảnh Hội nghị tuyên truyền về các chủ trương, chính sách cổ phần hóa tại VP TCT

Hội nghị đã diễn ra cởi mở với nhiều vấn đề được tổ chức Công đoàn Tổng công ty và người lao động đặt ra và đã được đại diện các sở, ngành của Thành phố giải đáp để người lao động hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa, quyền lợi trong công tác cổ phần hóa Công ty mẹ – Tổng công ty. Sau Hội nghị, Tổng công ty đã gửi toàn văn các văn bản liên quan đến chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp để CBNV Công ty mẹ – Tổng công ty nắm bắt qua hệ thống email của Ban lãnh đạo Tổng công ty, các phòng ban quản lý và các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – TCT. Ngoài ra các CBNV Tổng công ty có thể truy cập để tìm hiểu nội dung các văn bản trên qua website của Tổng công ty: www.haprogroup.vn, tài liệu tham khảo bên dưới:

Download (PDF, 266KB)

Download (PDF, 564KB)

Download (PDF, 1.88MB)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: