HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TCT 8 THÁNG ĐẦU NĂM...

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA TCT 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

2187
0

HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA TCT TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

 

Do vẫn chịu nhiều tác động từ những khó khăn chung của tình hình kinh tế Việt Nam đồng thời Tổng công ty đang tập trung tái cơ cấu, thoái vốn Nhà nước, đẩy nhanh tiến trình Cổ phần hóa Công ty mẹ – TCT nên phần nào đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của một số Đơn vị trong TCT. Trong 6 tháng đầu năm 2017 hoạt động thương mại nội địa và xuất khẩu của các đơn vị trong TCT đều giảm so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên với sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của lãnh đạo TCT đồng thời với sự cố gắng nỗ lực, tận dụng cơ hội mùa vụ để đẩy mạnh xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước kết quả kinh doanh chung của Tổng công ty trong 8 tháng vừa qua đã có những tín hiệu khả quan:

Doanh thu: Tổng doanh thu 8 tháng năm 2017 của TCT ước đạt 2.703 tỷ đồng, đạt 52,4% kế hoạch năm, trong đó doanh thu Công ty Mẹ ước đạt 1.827 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm

Kim ngạch Xuất khẩu: Kim ngạch XK 8 tháng năm 2017 của TCT ước đạt 64,7 triệu USD, đạt 47,5% kế hoạch năm, trong đó Kim ngạch XK Công ty Mẹ – TCT ước đạt 62 triệu USD, đạt 47% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế: ước đạt 23,2 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch năm, trong đó Công ty Mẹ – TCT ước đạt 9,5 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch năm.

Về thương mại nội địa:

Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tham gia các chương trình Xúc tiến thương mại – liên kết giữa các địa phương, vùng miền; chủ động phát triển mối liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm để khai thác, phát triển nguồn hàng kinh doanh và phân phối nhằm góp phần nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, tăng tính cạnh tranh cho hệ thống thương mại nội địa của Tổng công ty.

Về kinh doanh xuất nhập khẩu:

TCT vẫn tiếp tục duy trì được các thị trường truyền thống đồng thời nỗ lực tìm kiếm, phát triển và khai thác được một số khách hàng, mặt hàng mới tại thị trường như: Châu Phi, Khu vực Đông Âu, Singapore; tiếp tục tập trung cơ cấu ổn định lại hoạt động sản xuất và đầu tư phát triển các cơ sở, nhà máy chế biến theo định hướng chủ động về nguồn hàng phục vụ hoạt động xuất khẩu.Với mục tiêu đẩy mạnh hoạt động XK, bên cạnh việc tiếp tục mở rộng sự hợp tác, tạo lập và phát triển mối liên kết giữa các đơn vị trong TCT, hình thành các chân hàng và bạn hàng vệ tinh, Tổng công ty vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh hoạt động XTTM, khảo sát thị trường sang một số thị trường trọng điểm, có nhiều tiềm năng như: Châu Phi và một số nước Châu Âu và khu vực Đông Âu,… để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, cũng như tìm kiếm nguồn hàng nhập khẩu về phục vụ cho nhu cầu phân phối, tiêu dùng trong nước.

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.