HAPRO: Vượt qua thách thức, giữ vững “Thương hiệu Mạnh Việt Nam”

HAPRO: Vượt qua thách thức, giữ vững “Thương hiệu Mạnh Việt Nam”

837
0

 1. Nhân dân https://nhandan.vn/thong-tin-doanh-nghiep/vuot-qua-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-669629/
 2. Quân đội Nhân dân https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hapro-vi-the-thuong-hieu-ngay-cang-duoc-cung-co-674351
 3. Hà Nội mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/1014822/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam
 4. Kinh tế & Đô thị https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/hapro-vi-the-thuong-hieu-ngay-cang-duoc-cung-co-674351
 5. Công thương https://congthuong.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-165824.html
 6. Tiền phong https://tienphong.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-post1385169.tpo
 7. Đầu tư https://baodautu.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-d153656.html
 8. VOV http://baovov.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/14680/Hapro-Vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-Thuong-hieu-manh-Viet-Nam
 9. Thương gia https://thuonggiaonline.vn/hapro-tiep-tuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-41721.htm
 10. An ninh Thủ đô https://m.anninhthudo.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-post483644.antd
 11. Lao động & XH https://baodansinh.vn/hapro-vuot-thu-thach-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-20211015175207.htm
 12. Lao động Thủ đô https://laodongthudo.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-131522.html
 13. Mặt trận http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-41351.html
 14. Cổng giao tiếp ĐT HN https://hanoi.gov.vn/nguoivietdunghangviet/-/hn/OVUg5dF9z2E2/6101/2848786/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam.html
 15. VnEconomy https://vneconomy.vn/hapro-tiep-tuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam.htm
 16. Xây dựng http://tapchixaydungbxd.vn/chinh-sach-xa-hoi/tin-tuc/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-.html
 17. Thời báo làng nghề Việt https://langngheviet.com.vn/kinh-te-xa-hoi/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam.html29605
 18. Thương hiệu & Pháp luật https://thuonghieuvaphapluat.vn/hapro-vuot-thach-thuc-tiep-tuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-info47772.html
 19. Công nghệ & Đời sống http://congnghevadoisong.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-d45290.html
 20. Viet Q https://vietq.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-d192652.html
 21. Người làm báo http://nguoilambao.vn/hapro-vuot-thach-thuc-giu-vung-danh-hieu-thuong-hieu-manh-viet-nam-n52314.html
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.