HAPRO PHỐI HỢP VỚI TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC “TUẦN LỄ...

HAPRO PHỐI HỢP VỚI TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC “TUẦN LỄ GIỚI THIỆU HÀNG NÔNG SẢN NĂM 2019”

161
0

1. Báo Nhân dân
https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42494002-ket-noi-tieu-thu-nong-san-yen-bai-tai-ha-noi.html
2. Báo Kinh tế & Đô thị
http://m.kinhtedothi.vn/hapro-ho-tro-doanh-nghiep-yen-bai-quang-ba-tieu-thu-nong-san-359489.html
3. Báo Đầu tư
https://baodautu.vn/nong-san-yen-bai-len-ke-hapromart-va-intimex-ha-noi-d112412.html
4 Báo Nông nghiệp Việt Nam
https://m.nongnghiep.vn/hapro-phan-phoi-nong-san-yen-bai-tai-ha-noi-post254305.html
5. Báo Công thương
https://congthuong.vn/hapro-dua-nong-san-yen-bai-den-voi-nguoi-tieu-dung-ha-noi-129423.html
6. Tạp chí Công thương
http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/san-pham-nong-san-yen-bai-len-ke-hapromart-va-intimex-ha-noi-67077.htm
7. Báo điện tử Thông tấn xã V.N
https://m.bnews.vn/-hapro-dua-nong-san-yen-bai-toi-gan-hon-nguoi-dan-thu-do-ha-noi-/141886.html
8. Báo Lao động Thủ đô
http://laodongthudo.vn/nong-san-yen-bai-len-ke-hapromart-va-intimex-ha-noi-100696.html
9. Báo Lao động & Xã hội
http://baodansinh.vn/hapromart-quang-ba-va-phan-phoi-nong-san-tinh-yen-bai-20191206163158716.htm
10. Báo điện tử Dân Việt
http://m.danviet.vn/nha-nong/hapro-dua-nong-san-sach-vung-yen-bai-den-voi-nguoi-dan-thu-do-1039152.html
11. Tạp chí điện tử Hoà nhập
https://hoanhap.vn/chi-tiet/hapro-tich-cuc-ho-tro-quang-ba-gioi-thieu-va-phan-phoi-san-pham-nong-san-tinh-yen-bai-tai-he-thong-hapromart-intimex1575619647.html
12. Tạp chí Thương trường
https://thuongtruong.com.vn/thi-truong/thuong-hieu-san-pham-ban-le/hapro-gioi-thieu-va-phan-phoi-san-pham-nong-san-21387.html
13. Báo Xây dựng
http://baoxaydung.com.vn/tung-bung-tuan-le-gioi-thieu-hang-nong-san-tinh-yen-bai-nam-2019-tai-ha-noi-268706.html
14. Báo đời sống & Tiêu dùng
http://doisongtieudung.vn/hapro-ti-ch-cu-c-ho-tro-qua-ng-ba-gio-i-thie-u-va-phan-pho-i-sa-n-pha-m-nong-sa-n-ti-nh-yen-ba-i-ta-i-he-tho-ng-hapromart-intimix-ha-no-i-20191206225407038.html
15. Thời báo làng nghề Việt
http://thoibaoviet.com.vn/kinh-te/hapro-dua-nong-san-yen-bai-len-ke-hapromart-va-intimex-ha-noi.html18996
16. Việt báo
https://vietbao.vn/Kinh-te/Hapro-phan-phoi-nong-san-Yen-Bai-tai-Ha-Noi/610254305/87/

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.