HAPRO TỔ CHỨC CHỢ TẾT TẠI HUYỆN ỨNG HÒA

HAPRO TỔ CHỨC CHỢ TẾT TẠI HUYỆN ỨNG HÒA

180
0

I. Truyền hình:
1. Bản tin TCKD VTV24
https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-toi-16-01-2020-416957.htm
(từ 3’00” đến 5’15”. Bản quyền đài VTV1 chưa cho load, nên chưa cắt riêng link).
2. Bản tin Thời sự HTV1
https://drive.google.com/file/d/1Glsk2-ath1vTwUXQa8ckr_nZ0XK-hgA1/view?usp=drive_open
3. Hoà nhập Media
https://hoanhap.vn/chi-tiet/hapro-dua-hang-viet-den-ba-con-nong-thon1579229640.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30

II. Báo/Tạp chí:
1. Báo Nhân dân
https://nhandan.com.vn/kinhte/tin-tuc/item/42959202-cho-tet-ve-nong-thon.html
2. Báo Kinh tế & Đô thị
http://m.kinhtedothi.vn/hapro-mang-xuan-den-voi-nguoi-dan-ngoai-thanh-ha-noi-362854.html
3. Báo Đầu tư
https://baodautu.vn/hapro-mang-xuan-den-moi-nha-trao-qua-tet-toi-cac-gia-dinh-chinh-sach-d114686.html
4. Báo Công thương
https://congthuong.vn/hapro-dem-hang-viet-ve-dia-phuong-dip-tet-131585.html
5. Báo Kinh tế nông thôn
https://kinhtenongthon.vn/hapro-to-chuc-ban-hang-mo-hinh-cho-tet-tai-huyen-ung-hoa-post33068.html
6. Tạp chí Công thương
https://www.google.com/amp/amp.tapchicongthuong.vn/bai-viet/hapro-mang-tet-den-voi-gia-dinh-viet-68043.htm
7. Phapluatnet.vn
https://phapluatnet.vn/thuong-hieu/hapro-to-chuc-diem-ban-hang-theo-mo-hinh-cho-tet-tai-huyen-ung-hoa-nhan-dip-tet-nguyen-dan-canh-ty-2020-49047.html
8. Tạp chí VietQ
http://vietq.vn/phien-cho-tet-hapro-mang-xuan-den-voi-nguoi-dan-ngoai-thanh-ha-noi-d168454.html
9. Báo Đời sống & Tiêu dùng
http://doisongtieudung.vn/hapro-to-chuc-diem-ban-hang-theo-mo-hinh-cho-tet-20200117084117578.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.