Giới thiệu về Đoàn thanh niên TCT

Giới thiệu về Đoàn thanh niên TCT

2024
0

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thương mại Hà Nội được thành lập năm 2005, trực thuộc Thành đoàn Hà Nội.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng uỷ Tổng công ty và Thành Đoàn Hà Nội, đồng thời bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty, đến nay Đoàn Thanh niên Tổng công ty có 20 cơ sở đoàn trực thuộc với gần 1000 ĐVTN, hoạt động Đoàn được triển khai theo hướng đa dạng hoá phù hợp với yêu cầu công tác của Tổng Công ty trong tình hình mới. Vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên ngày càng được khẳng định và phát huy trên mọi mặt.

Các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên Tổng Công ty trong giai đoạn vừa qua đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của Tổng Công ty.

Trong nhiều năm, tổ chức Đoàn Tổng công ty đã nhận được Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội dành cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm 2014 ,trong cuộc tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với những kết quả và đóng góp của mình, Đoàn thanh niên TCT đã được nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội.

Trong những giai đoạn tiếp theo, Đoàn thanh niên TCT tiếp tục tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty, không ngừng cống hiến phát huy vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển chung của Tổng công ty.

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: