Giới thiệu Công đoàn Tổng công ty

Giới thiệu Công đoàn Tổng công ty

763
0

Công đoàn là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Công đoàn Tổng công ty thương mại Hà Nội được thành lập ngày 10/12/2004 và hiện có gần 4000 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 33 Công đoàn cơ sở ở ba miền Bắc – Trung – Nam, trong đó có 20 doanh nghiệp khu vực nhà nước,02 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 11 doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước.
Đội ngũ công nhân viên chức lao động của Tổng công ty hầu hết đã qua đào tạo nghề và có nghiệp vụ từ trung cấp trở lên, phục vụ trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, SX thời trang, thực phẩm…. Thường xuyên được bồi dưỡng, bổ túc thêm chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tay nghề.
Hằng năm Công đoàn TCT tổ chức nhiều phong trào thi đua trong CNVCLĐ, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi”, xây dựng “Gia đình CNLĐ tiêu biểu”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi, con học giỏi” trong nữ CNVCLĐ Tổng công ty, tổ chức luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Tham gia các hoạt động xã hội, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Công đoàn, Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ để tự chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của bản thân và tôn trọng các quy chế, quy định, nội quy nơi làm việc trong toàn Tổng công ty.
Với các thành tích đạt được, trong các năm qua CĐ TCT đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội; Cờ và bằng khen của Tổng LĐLĐ VN, LĐLĐ Thành phố HN, Công đoàn ngành Công thương VN.

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: