Giải trình một số chỉ tiêu thay đổi trên 5% BCTC riêng,...

Giải trình một số chỉ tiêu thay đổi trên 5% BCTC riêng, BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2019 và ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên đối với BCTC hợp nhất bán niên năm 2019

647
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.