ĐẢNG ĐOÀN

Ngày 08/10/2015, Tổng công ty Thương mại Hà Nội tham gia Hội khỏe của Cụm thi đua số 15 với sự tham gia thi đấu của 08 đơn vị trong Cụm thi đua số...

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động,...
Hapro tham gia hội thi tìm hiểu “85 năm công đoàn Việt Nam – 60 năm thủ đô xây dựng & phát triển”

Thực hiệnKế hoạch số 21 ngày 26/3/2014 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu “85 năm Công đoàn Việt Nam - 60 năm Thủ đô xây dựng...
Tin nhanh công đoàn

Hưởng ứng các hoạt động của Tháng Công nhân do Tổng Liên đoàn Lao Động VN phát động và các kế hoạch của Công đoàn TCT để chào mừng ngày giải phóng Miền Nam,...
Công đoàn Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Thiết thực chào mừng thành công Đại hội XV Công đoàn thành phố, chào mừng 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng tháng công nhân năm 2013, Ngày 28/5/2013,...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

BẢN TIN HAPRO

VĂN BẢN TRA CỨU

MẠNG XÃ HỘI

11,781Người hâm mộThích
4Người theo dõi+1
16Người theo dõiTheo dõi