CÔNG ĐOÀN

Ngày 08/10/2015, Tổng công ty Thương mại Hà Nội tham gia Hội khỏe của Cụm thi đua số 15 với sự tham gia thi...

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên...

QUỸ CỘNG ĐỒNG

Như thường lệ, tháng 7 hàng năm được Tổng công ty Thương mại Hà Nội tập trung cho các hoạt động tri ân như:...

  Dân tộc Chứt là một trong những dân tộc thiểu số của Việt Nam, sống tập trung ở các khu vực hẻo lánh thuộc...

ĐOÀN THANH NIÊN

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Thương mại Hà Nội được thành lập năm 2005, trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Ngay từ...
Diễn đàn đối thoại trực tuyến giữa lãnh đạo TCT và đoàn thanh niên Tổng công ty Thương mại Hà Nội

Sau một năm diễn ra chương trình đối thoại trực tuyến lần thứ nhất: "Thanh niên Tổng công ty Thương Mại Hà Nội –...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

BẢN TIN HAPRO

VĂN BẢN TRA CỨU