CÔNG ĐOÀN

Ngày 08/10/2015, Tổng công ty Thương mại Hà Nội tham gia Hội khỏe của Cụm thi đua số 15 với sự tham gia thi...

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên...

QUỸ CỘNG ĐỒNG

Ngày 02/10, hơn 200 em nhỏ cùng bố mẹ là cán bộ, nhân viên, lao động công tác tại Tổng Công ty Thương mại...

LỄ TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH XUẤT SẮC, GIỎI NĂM HỌC 2016 - 2017                 Ngày 06/6/2017, Tổng công ty Thương mại Hà Nội đã tổ...

ĐOÀN THANH NIÊN

  ĐOÀN THANH NIÊN TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐOÀN, PHÁT HUY VAI TRÒ THANH NIÊN TRONG...

Ngày 25/3/2017, được sự nhất trí của Đảng ủy Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức Lễ mít tinh kỷ...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TỔNG CÔNG TY

BẢN TIN HAPRO

VĂN BẢN TRA CỨU

MẠNG XÃ HỘI

11,781Người hâm mộThích
4Người theo dõi+1
16Người theo dõiTheo dõi