ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI- CTCP

578
0

Ngày 23/06/2020, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 nhằm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tại Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại Đại hội, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tổng kết và báo cáo hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm vừa qua. Theo đó, kết quả thực hiện SXKD năm 2019:

– Kim ngạch XK đạt 57,88 triệu USD, bằng 60% so với năm 2018

– Doanh thu BH & CCDV đạt 1.766 tỷ đồng, bằng 50% so với năm 2018

– Lợi nhuận trước thuế đạt 135,68 tỷ đồng, bằng 624% so với năm 2018

– Thu nhập bình quân đạt 10,58 trđ/người/ tháng, bằng 99% so với năm 2018.

Ông Vũ Thanh Sơn – Tổng giám đốc TCT thay mặt HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổng kết và báo cáo hoạt động kinh doanh của Tổng công ty trong năm vừa qua

Ban Tổng giám đốc TCT cũng đã Báo cáo ĐHĐCĐ đánh giá một số mảng hoạt động kinh doanh chính của TCT như: hoạt động kinh doanh xuất khẩu, hoạt động kinh doanh và phát triển thị trường nội địa, cụ thể TCT đã đạt được một số thành tích như sau:

Ngày 26/8/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT v/v phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018, Trong đó TCT được công nhận là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín với 03 mặt hàng nông sản chủ lực, bao gồm:

  • Mặt hàng Hạt điều: đứng thứ 3 trong danh sách DNXK uy tín trên cả nước
  • Mặt hàng Hạt tiêu: đứng thứ 13 trong danh sách DNXK uy tín trên cả nước
  • Mặt hàng Gạo: đứng thứ 15 trong danh sách DNXK uy tín trên cả nước

Về phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt, quyết định điều chỉnh chỉ tiêu KH năm 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cụ thể xây dựng KH kinh doanh năm 2020 như sau:

– Doanh thu BH&CCDV      : 2.030 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019

– Kim ngạch XK                    : 67,87 triệu USD, tăng 17% so với thực hiện năm 2019

– Lợi nhuận trước thuế         : 55,65 tỷ đồng

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua một số vấn đề quan trọng tại Đại hội

Ngoài ra, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát còn trình Đại hội thông qua những vấn đề quan trọng khác, như:

– Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

– Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020

– Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

Bà Khúc Thị Quỳnh Lâm được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 – 2023

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.