ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ...

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI LẦN THỨ IV, NHIỆM KỲ 2020-2025

822
0

1. Link tin bài Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 tại phiên chính thức ngày 26/6/2020

* Hà Nội mới http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/971069/xay-dung-tong-cong-ty-co-phan-thuong-mai-ha-noi—cong-ty-co-phan-phat-trien-ben-vung

* Kinh tế & Đô thị http://m.kinhtedothi.vn/dang-bo-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-xay-dung-doanh-nghiep-phat-trien-ben-vung-388192.html

* Điện tử Đảng cộng sản http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/xay-dung-hapro-phat-trien-ben-vung-557845.html

* Cổng giao tiếp TTĐT Hà Nội https://hanoi.gov.vn/tintuc_sukien/-/hn/ZVOm7e3VDMRM/3/2838562/ua-thuong-hieu-xuat-khau-hapro-tro-thanh-thuong-hieu-quoc-te-hang-au-tai-khu-vuc.html

* Tiền phong https://www.tienphong.vn/xa-hoi/ong-vu-thanh-son-lam-bi-thu-dang-uy-tong-cong-ty-hapro-1679163.tpo

* Tạp chí Thi đua khen thưởng http://thiduakhenthuongvn.org.vn/node/6448

* Tuổi trẻ Thủ đô https://tuoitrethudo.com.vn/xay-dung-tong-cong-ty-co-phan-thuong-mai-ha-noi–cong-ty-co-phan-phat-trien-ben-vung-d2085902.html

2. Link tin bài trước thềm Đại hội Đảng bộ TCT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

* Nhân dân https://nhandan.com.vn/bancanbiet/thong-tin-doanh-nghiep/item/44975402-khang-dinh-vai-tro-lanh-dao-cua-to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep-khong-co-von-nha-nuoc.html

* Quân đội Nhân dân https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/dang-uy-hapro-khang-dinh-vai-tro-to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep-tu-nhan-624263

* Hà Nội mới
– Bài 1 http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/970940/dang-bo-tong-cong-ty-thuong-mai-ha-noi-phat-trien-dang-gan-voi-phat-trien-doanh-nghiep

– Bài 2 http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/971009/dai-hoi-dang-bo-hapro-lan-thu-iv-tien-hanh-phien-tru-bi

* Báo Công thương https://congthuong.vn/dang-uy-hapro-khang-dinh-va-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-chi-dao-cua-to-chuc-dang-trong-loai-hinh-doanh-nghiep-khong-co-von-cua-nha-nuoc-139515.html

* Tiền phong https://www.tienphong.vn/kinh-te/dang-uy-hapro-khang-dinh-va-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-chi-dao-1678346.tpo

* Mặt trận http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/hapro-phat-huy-vai-tro-cua-to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep-khong-co-von-nha-nuoc-35885.html

* Lao động Thủ đô https://laodongthudo.vn/dang-uy-hapro-khang-dinh-va-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-chi-dao-cua-to-chuc-dang-trong-loai-hinh-doanh-nghiep-khong-co-von-cua-nha-nuoc-109691.html

* Báo Thanh tra https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/hapro-chuyen-minh-ro-ret-sau-2-nam-co-phan-hoa-167298.html

* Dân vận http://danvan.vn/Home/cong-tac-dan-van/12324/Hapro-Khang-dinh-vai-tro-lanh-dao-cua-to-chuc-dang-trong-doanh-nghiep-khong-co-von-Nha-nuoc

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.