Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế thay đổi trên...

Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 5% và bị lỗ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020 và ý kiến kiểm toán ngoại trừ của Kiểm toán viên đối với BCTC riêng, BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2020

152
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.