Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế Q1/2024 biến động...

Công văn giải trình về lợi nhuận sau thuế Q1/2024 biến động hơn 10% so với cùng kỳ năm 2023, Lợi nhuận sau thuế quý 1/2024 trên BCTC riêng bị lỗ và Lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ sang lãi trên BCTC hợp nhất Q1/2024 so với cùng kỳ năm 2023

179
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.