Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng...

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thương mại HN – CTCP vv chấm dứt hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC số 06/2023/HĐKT/PKF.VPHN ngày 30/6/2023 với Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

329
0

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.