Các khối phòng ban chức năng

Các khối phòng ban chức năng

102305
0

Văn phòng

 • Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 227
 • Email: vanphong@haprogroup.vn

Trung tâm nghiên cứu phát triển

 • Giám đốc: Bà Mai Khuê Anh
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 110
 • Email: ttpt@haprogroup.vn

Ban Đối ngoại

 • Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 225
 • Email: doingoai@haprogroup.vn

Phòng Quản trị nhân sự

 • Trưởng Phòng: Bà Lương Thị Khánh
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 120
 • Email: qtns@haprogroup.vn

Ban tài chính Kế toán và kiểm toán

 • Giám đốc: Bà Đỗ Tuệ Tâm
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 104, 105
 • Email: kttc@haprogroup.vn

Ban Đầu tư

 • Giám đốc: Ông Vũ Thanh Sơn
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 222
 • Emai: bandautu@haprogroup.vn

Ban Pháp lý hợp đồng

Ban Thương Hiệu - Marketing

Trung tâm thiết kế & tạo mẫu

 • Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Hải Thanh
 • Điện thoại: 04.3826.794/Số máy lẻ: 320
 • Email: thietke@haprogroup.vn

Bộ phận thư ký tổng hợp

 • Trưởng bộ phận: Ông Phạm Sơn Tùng
 • Điện thoại: 04.3826.7984/Số máy lẻ: 220
 • Email: thuky@haprogroup.vn

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: