Các khối phòng ban chức năng

Các khối phòng ban chức năng

146495
0

Văn phòng

 • Chánh văn phòng: Bà Nguyễn Thị Cương Quyết
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 227
 • Email: vanphong@haprogroup.vn

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 • Trưởng phòng: Ông Phạm Sơn Tùng
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 110
 • Email: ttpt@haprogroup.vn

Ban Đối ngoại

 • Giám Đốc: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 225
 • Email: doingoai@haprogroup.vn

Ban Quản trị nhân sự

 • Giám Đốc: Bà Lương Thị Khánh
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 120
 • Email: qtns@haprogroup.vn

Ban Tài chính kế toán và kiểm soát TCT

 • Kế toán trưởng: Ông Đinh Hồng Quang
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 104, 105
 • Email: kttc@haprogroup.vn

Ban Đầu tư

 • Giám đốc: Bà Nguyễn Mai Trang
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 222
 • Emai: bandautu@haprogroup.vn

Ban pháp chế

Ban Thương Hiệu - Marketing

Bộ phận thư ký tổng hợp

 • Trưởng bộ phận: Ông Phạm Sơn Tùng
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 220
 • Email: thuky@haprogroup.vn

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.