Các khối phòng ban chức năng

Các khối phòng ban chức năng

236398
0

Ban hành chính tổng hợp

 • Trưởng ban: Bà Nguyễn Thị Cương Quyết
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 227
 • Email: banhcth1@haprogroup.vn hoặc banhcth2@haprogroup.vn

Ban Quản Trị Nhân Sự

 • Trưởng ban: Bà Lương Thị Khánh
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 120
 • Email: qtns@haprogroup.vn

Ban Tài Chính Kế Toán

 • Kế Toán Trưởng Kiêm Trưởng Ban: Bà Dương Thị Lam
 • Điện thoại: 024.3826.7984/Số máy lẻ: 104,105
 • Email: kttc@haprogroup.vn

Ban Đối Ngoại và Marketing

 • Trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Hiền
 • Điện thoại: 0913 347 119
 • Email: banthuonghieu@haprogroup.vn

Văn phòng pháp chế

Ban Đầu tư & phát triển dự án

Ban Quản Lý & Khai Thác Tài Sản

 • Phó ban phụ trách: Trần Thị Minh Dung
 • SĐT: 024.3826.7984
 • Email: qlmangluoi@haprogroup.vn

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.