Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty

Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty

92280
0

Chi nhánh Xuất nhập khẩu phía Bắc

 • Giám đốc: Ông Lê Anh Tuấn
 • Điện thoại: 04.3.928 8257/ Số máy lẻ: 228
 • Email: pb@haprogroup.vn

Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh

 • Giám đốc: Ông Trần Văn Tý
 • Điện thoại: 08.3. 8217180
 • Email: hcm@haprogroup.vn

Chi nhánh Tổng công ty tại Đồng Tháp

 • Phó Giám đốc phụ trách: Ông Trần Đình Việt
 • Điện thoại: 067.3653 136
 • Email: dongthap@haprogroup.vn

Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Hưng Yên

 • Giám đốc: Phạm Sơn Tùng
 • Điện thoại: 04.3.938 1446
 • Email:

Chi nhánh chế biến hàng xuất khẩu

Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối phía Nam

Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối Bắc Thăng Long

Trung tâm kinh doanh Chợ Thượng Đình

 • Giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Hạnh
 • Điện thoại: 04.3.5578 650
 • Email: td@haprogroup.vn

Công ty Siêu thị Hà Nội

Trung tâm kinh doanh hàng miễn thuế

 • Giám đốc: Ông Trần Vũ Tuấn
 • Điện thoại:04.3.7263495
 • Email: dfc@haprogroup.vn

Ban Quản lý KCN Hapro

 • Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Hùng Sơn
 • Điện thoại: 0986 511 963
 • Email: kcn@haprogroup.vn
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: