Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty

Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty

93034
0

Chi nhánh Xuất nhập khẩu phía Bắc

Chi nhánh Tổng công ty tại TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Tổng công ty tại Đồng Tháp

Chi nhánh Tổng công ty tại tỉnh Hưng Yên

  • Giám đốc: Phạm Sơn Tùng
  • Điện thoại: 024.3.938 1446

Chi nhánh chế biến hàng xuất khẩu

Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối phía Nam

Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối Bắc Thăng Long

Trung tâm kinh doanh Chợ Thượng Đình

Công ty Siêu thị Hà Nội

Trung tâm kinh doanh hàng miễn thuế

  • Giám đốc: Ông Trần Vũ Tuấn
  • Điện thoại:024.3.7263495
  • Email: dfc@haprogroup.vn

Ban Quản lý Cụm CNTP Hapro

  • Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Hùng Sơn
  • Điện thoại: 0986 511 963
  • Email: kcn@haprogroup.vn
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN: