Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty

Các đơn vị trực thuộc Công ty mẹ – Tổng công ty

120156
0

Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần – Trung tâm Xuất nhập khẩu phía Bắc.

Chi nhánh Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần tại tỉnh Đồng Tháp

 • Giám Đốc : Ông Đào Vinh Quang
 • Điện thoại: 093.628.6456
 • Email: cn.dongthap@haprogroup.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/gaodongthap.hapro/

Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần tại tỉnh Hưng Yên

 • Giám đốc: Ông Phạm Sơn Tùng
 • Điện thoại: 024.3.938 1446

Chi nhánh chế biến hàng xuất khẩu

Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối phía Nam

Trung tâm kinh doanh Chợ đầu mối Bắc Thăng Long

Trung tâm kinh doanh Chợ Thượng Đình

Chi nhánh Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần – Trung tâm Kinh doanh Siêu thị HaproMart

 • Giám đốc: Bà Hoàng Thị Anh
 • Điện thoại: 024.3.8257 649
 • Email: Sieuthi@haprogroup.vn
 • Facebook: https://www.facebook.com/SieuthiHaNoi.Hapromart/

Trung tâm kinh doanh hàng miễn thuế

Ban quản lý Khu công nghiệp Thực phẩm Hapro thuộc Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần

 • Giám Đốc: Ông Triệu Hoài Nam
 • Điện thoại: 0986 511 963
 • Email: kcn@haprogroup.vn
CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.