Các Công ty thành viên, liên doanh liên kết

Các Công ty thành viên, liên doanh liên kết

128226
0

Các Công ty thành viên ,liên doanh liên kết

1. Công ty CP rượu Hapro
• Giám đốc: Ông Đinh Tiến Thành
• Điện thoại: 024.3.8276 600
• Email: haprovodka@haprogroup.vn

2. Công ty CP XNK TCMN và Du lịch Thương nhân Hapro
• Giám đốc: Bà Nguyễn Mai Uyên
• Điện thoại: 024.3.9365 139
• Email: haproexport@haprogroup.vn
• Website: www.haprovietnam.vn

3. Công ty CP sự kiện và ẩm thực Hapro
• Giám đốc: Bà Ngô Thị Nam
• Điện thoại: 024.3.7246 875
• Email: haproamthuc@haprogroup.vn
• Website: www.haprocosmos.vn

4. Công ty CP dịch vụ XNK nông sản Hà Nội
• Tổng giám đốc: Bà Trần Thu Hồng
• Điện thoại: 024.6.2852 215
• Email: hagrimex@haprogroup.vn
• Website: www.hagrimex.com.vn

5. Công ty CP sản xuất kinh doanh Gia súc gia cầm
• Giám đốc: Ông Trần Duy Hiền
• Điện thoại: 024.3.6781 699
• Email: www.ptjfood@haprogroup.vn

6. Công ty CP Vang Thăng Long
• Tổng Giám đốc: Ông Đinh Tiến Thành
• Điện thoại: 024.3.7533 428 ./ 024.3.7535.299
• Email: vangthanglong@haprogroup.vn
• Website: http://vangthanglong.com.vn/
• Facebook: https://www.facebook.com/ruouvangthanglong/

7. Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Thương mại Hà Nội
• Tổng giám đốc: Bà Toàn Ấu Lệ
• Điện thoại: 024.3.9381.707
• Email: haproholdings@haprogroup.vn
• Website: www.haproholdings.com

8. Công ty CP phát triển thương mại Hà Nội
• Giám đốc: Ông Phùng Chiến Thắng
• Điện thoại: 024.3.7760 726
• Email: pttmhn@haprogroup.vn

9. Công ty CP Đầu tư Thương mại Long Biên
• Giám đốc: Ông Vũ Minh Tuấn
• Điện thoại: 024.3.8750 728
• Email: tmdtlongbien@haprogroup.vn
• Website: www.haprolongbien.vn

10. Công ty CP Gốm Chu Đậu
• Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Thức
• Điện thoại: 0220. 3541 257
• Email: chudau@haprogroup.vn
chudau@chudau.ceramic.vn
• Website: http://chudauceramic.vn/

11. Công ty CP đầu tư thương mại và dịch vụ chợ Bưởi
• Giám đốc: Bà Nguyễn Thanh Mai
• Điện thoại: 024.3.7590 756
• Email: chobuoi@haprogroup.vn

12. Công ty CP Thủy Tạ
• Giám đốc: Ông Nguyễn Thái Dũng
• Điện thoại: 082 7376 868
• Email: thuytahn@fpt.vn
• Website: http://thuyta.vn/
• Facebook: https://www.facebook.com/thuytahanoi/

13. Công ty CP thông tin Hapro
• Giám đốc: Ông Bùi Minh Tuấn
• Điện thoại: 024.3.9289 791
• Email: info@haproinfo.vn
• Website: www.haproinfo.vn
• Facebook: https://www.facebook.com/HaproInfo/

14. Công ty CP phân phối Hapro
• Giám đốc: Ông Phạm Công Thạch
• Điện thoại: 024.3.9352 051
• Email: phanphoi@haprogroup.vn
• Website: http://haprodc.vn/

15. Công ty CP nội thất sinh thái Hapro
• Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Tú
• Điện thoại: 024.3.6923 363
• Email: haprofuniture@haprogroup.vn

16. Công ty CP Thực phẩm Hà Nội
• Giám đốc: Ông Nguyễn Thái Dũng
• Điện thoại: 082 7376 868
• Email: thucphamhanoi@haprogroup.vn

17. Công ty CP thương mại dịch vụ dịch thời trang Hà Nội
• Giám đốc: Ông Lê Thanh Tân
• Điện thoại: 024.3.8253 244/ 024.3.8257 453
• Email: info@hafasco.com
• Website: www.hafasco.com

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.