BRGMart tăng 300% lượng hàng hoá thiết yếu ứng phó với dịch...

BRGMart tăng 300% lượng hàng hoá thiết yếu ứng phó với dịch Covid-19

288
0

 1. Nhân dân

https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/tang-300-luong-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-655398/

 1. Quân đội Nhân dân

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-665574

 1. Đại biểu Nhân dân

https://www.daibieunhandan.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-v26ie2jqfo-60378

 1. Đầu tư

https://baodautu.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d147445.html

 1. Kinh tế & Đô thị

https://m.kinhtedothi.vn/brg-mart-tang-300-nhom-hang-thiet-yeu-ung-pho-dai-dich-covid-19-427383.html

 1. VOV

http://baovov.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/13646/BRGMART-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-Covid19

 1. Mặt trận

http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid19-40094.html

 1. Công an Nhân dân

http://m.cand.com.vn/doanh-nghiep/BRGMART-tang-300-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-COVID-19-650417/

 1. Phapluat Plus

https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d160879.html

 1. Đời sống & Tiêu dùng

https://doisongtieudung.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-20210716160826511.html

 1. Doanh nghiệp & Đầu tư

https://doanhnghiepvadautu.net.vn/brg-mart-tang-300-luong-du-tru-hang-hoa-thiet-yeu-nham-ung-pho-voi-dich-covid-19/

 1. Kinh tế chứng khoán

https://kinhtechungkhoan.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-98141.html

 1. Tạp chí Xây dựng

http://tapchixaydungbxd.vn/thong-tin-doanh-nghiep/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-ph.html

 1. Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/kinh-te/thi-truong/brgmart-tang-300-nhom-hang-thiet-yeu-ung-pho-dai-dich-covid-19-184609.html

 1. Tieudung Plus (ReaTimes)

https://m.tieudungplus.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu–20201231000003102.html

 1. Kinh tế & Môi trường

https://kinhtemoitruong.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-57404.html

 1. Thương gia

https://thuonggiaonline.vn/brgmart-tang-300-luong-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-39855.htm

 1. Thương trường

https://thuongtruong.com.vn/news/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-60044.html

 1. VietQ

http://vietq.vn/brgmart-tang-300-luong-du-tru-nhom-hang-hoa-thiet-yeu-ung-pho-voi-dich-covid-19-d189026.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.