BRGMart chung tay cùng chính quyền đảm bảo cung ứng hàng hoá...

BRGMart chung tay cùng chính quyền đảm bảo cung ứng hàng hoá thiết yếu cho nhân dân khu vực bị cách ly mùa dịch Covid-19

186
0

1. Công thương
https://congthuong.vn/brg-mart-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-khu-vuc-bi-cach-ly-135831.html
2. Tiền phong
https://www.tienphong.vn/kinh-te/brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-dan-trong-khu-vuc-bi-cach-ly-1641181.tpo
3. Kinh tế & Đô thị
http://m.kinhtedothi.vn/brgmart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-cach-ly-381116.html
4. Pháp luật Việt Nam
https://m.baophapluat.vn/tieu-dung-va-du-luan/he-thong-brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-san-trong-khu-cach-ly-508464.html#ref-https://www.google.com.vn/
5. Mặt trận
http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-bi-cach-ly-34635.html
6. Thời báo Ngân hàng
https://thoibaonganhang.vn/brgmart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-bi-cach-ly-100452.html
7. Môi trường & Cuộc sống
https://moitruong.net.vn/brg-mart-chung-tay-cung-chinh-quyen-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly/
8. Thế giới & Việt Nam
https://baoquocte.vn/brg-mart-chung-tay-cung-chinh-quyen-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly-113584.html
9. Đời sống & Tiêu dùng
http://doisongtieudung.vn//brg-mart-chung-tay-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly-20200414091843938.html
10. Pháp luật & Dân sinh
http://phapluatdansinh.phapluatxahoi.vn/brg-mart-chung-tay-cung-chinh-quyen-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly-51504.html
11. VnMedia
http://vnmedia.vn/kinh-te/thi-truong/202004/he-thong-brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-khu-vuc-bi-cach-ly-5155d8a/
12. Lao động & XH
http://baodansinh.vn/he-thong-brg-mart-chung-tay-bao-dam-cung-ung-hang-thiet-yeu-cho-dan-trong-khu-vuc-cach-ly-20200413184119892.htm
13. Gia đình Việt Nam
https://giadinhvietnam.com/he-thong-brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-trong-khu-vuc-cach-ly-d156169.html
14. ReaTimes
http://m.reatimes.vn/he-thong-brg-mart-dam-bao-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-20200413163629387.html
15. Môi trường & Đô thị
https://m.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/doanh-nghiep/brg-mart-chung-tay-cung-chinh-quyen-trong-dai-dich-covid-19-a67963.html
16. Kinh doanh & phát triển
https://kinhdoanhvaphattrien.vn/he-thong-brg-mart-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-khu-vuc-bi-cach-ly.html
17. Người làm báo
https://kinhdoanhvaphattrien.vn/he-thong-brg-mart-cung-ung-cac-mat-hang-thiet-yeu-cho-nhan-dan-khu-vuc-bi-cach-ly.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.