BRGMart bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ tiêu thụ nông sản...

BRGMart bán hàng không lợi nhuận, hỗ trợ tiêu thụ nông sản Bắc Giang

832
0

 1. Nhân dân

https://nhandan.vn/tranghanoi-tin-chung/sieu-thi-brgmart-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-649829/

 1. Nông nghiệp Việt Nam

https://nongnghiep.vn/tap-doan-brg-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-d293357.html

 1. Báo Công thương

https://congthuong.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-158611.html

 1. Tiền phong

https://tienphong.vn/brgmart-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-post1344182.tpo

 1. Kinh tế & Đô thị

http://m.kinhtedothi.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-422818.html

 1. Thương trường

https://thuongtruong.com.vn/news/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-57533.html

 1. Lao động & Xã hội

https://baodansinh.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-2021060813233005.htm

 1. Tạp chí Xây dựng

http://tapchixaydungbxd.vn/thong-tin-doanh-nghiep/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-ba.html

 1. Thị trường Tài chính Tiền tệ

https://thitruongtaichinhtiente.vn/brg-mart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-35913.html

 1. Kinh tế & Môi trường

https://kinhtemoitruong.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-56188.html

 1. Làng nghề Việt

https://langngheviet.com.vn/kinh-te-xa-hoi/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang.html27252

 1. Báo Xây dựng

https://baoxaydung.com.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-307407.html

 1. Tieudung Plus (ReaTimes)

https://m.tieudungplus.vn/brgmart-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-20201231000002608.html

 1. VnMedia

https://vnmedia.vn/kinh-te/202106/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-62e5792/

 1. Cuộc sống An toàn (BizLive)

https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-3565126.html

 1. Lao động

https://laodong.vn/kinh-te/chung-tay-ho-tro-bac-giang-khong-de-nong-san-phai-do-bo-do-thoi-hong-918216.ldo

 1. Phapluat Plus

https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-d157710.html

 1. Doanh nhân Việt Nam

https://doanhnhanvn.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-ba-33737.html

 1. Thương gia

https://thuonggiaonline.vn/brgmart-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-39042.htm

 1. Công an Nhân dân

http://m.cand.com.vn/doanh-nghiep/BRGMART-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-Bac-Giang-644996/

 1. ngaymoionline.com.vn

https://ngaymoionline.com.vn/brgmart-ban-hang-khong-loi-nhuan-ho-tro-tieu-thu-nong-san-bac-giang-24791.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.