BRG RETAIL TRỰC TIẾP NHẬP KHẨU VÀ TRIỂN KHAI TUẦN LỄ THỊT...

BRG RETAIL TRỰC TIẾP NHẬP KHẨU VÀ TRIỂN KHAI TUẦN LỄ THỊT HEO MỸ TẠI HỆ THỐNG SIÊU THỊ BRGMART

727
0

1. Báo Công thương
https://congthuong.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-140764.html
2. Tiền phong
https://www.tienphong.vn/kinh-te/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-o-he-thong-sieu-thi-brg-1692286.tpo
3. Tin tức – TTXVN
https://baotintuc.vn/doanh-nghiep-san-pham-dich-vu/brg-retail-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-he-thong-brgmart-20200722145554682.htm
4. The Leader
https://m.theleader.vn/BRGMart.html
5. Nhà báo & Công luận
https://congluan.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-post87394.html
6. BizLive
https://m.bizlive.vn/nhip-cau-doanh-nghiep/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-3548848.html
7. Gia đình & Xã hội
http://m.phapluatbandoc.giadinh.net.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-210594
8. Thương trường
https://m.thuongtruong.com.vn/thi-truong/thuong-hieu-san-pham-ban-le/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-33495.html
9. Kinh tế Nông thôn
https://kinhtenongthon.vn/brgmart-mang-thit-heo-my-den-voi-nguoi-tieu-dung-viet-nam-post36656.html?review=1
10. Người làm báo
http://nguoilambao.vn/brgmart-mang-quot-thit-heo-my-den-voi-nguoi-tieu-dung-viet-nam-n20480.html
11. Phapluat Plus
https://www.phapluatplus.vn/kinh-te-cong-nghe/he-thong-sieu-thi-brgmart-mang-thit-heo-my-den-voi-nguoi-tieu-dung-viet-nam-d130045.html
12. Petro Times
https://petrotimes.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-574596.html
13. Doanh nghiệp & Hội nhập
http://doanhnghiephoinhap.vn/news-tag39711/cong-ty-tnhh-ban-le-brg
14. Môi trường & Đô thị
https://m.moitruongvadothi.vn/kinh-te-moi-truong/tai-chinh-thi-truong/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-a74480.html
15. baohomnay.net
https://baohomnay.net/tin-tuc-kinh-te/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-o-he-thong-sieu-thi-brg-637310292537008566

16. Đầu tư & Thương hiệu
http://vietnamfdi.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai–tuan-le-thit-heo-my–tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-22_53939.html
16. Lao động & Xã hội
http://baodansinh.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brg-mart-20200722230354928.htm
17. Thương hiệu & Sản phẩm
https://thuonghieusanpham.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart
18. Thời báo Ngân hàng
https://thoibaonganhang.vn/tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-104384.html?fbclid=IwAR3IMbscrsgsAoL7uKkP9h4I4ffvezKDp6v4LLkNMEr7MHFQzOQwGB0uACI
19. Thương hiệu & PL
http://thuonghieuvaphapluat.vn/
20. Luật sư Việt Nam
https://lsvn.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart.html
21. Thế giới & Việt Nam
https://baoquocte.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brg-mart-119985.html
22. Hoà nhập
https://hoanhap.vn/chi-tiet/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart1595407970.html
23. Công nghiệp & Tiêu dùng
http://www.congnghieptieudung.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my-tai-he-thong-sieu-thi-brgmart-dt24787
24. Kinh doanh & Tiếp thị
https://kinhdoanhvatiepthi.vn/brg-retail-truc-tiep-nhap-khau-va-trien-khai-tuan-le-thit-heo-my/

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.