Bốn thương hiệu của Tập đoàn BRG được vinh danh Thương hiệu...

Bốn thương hiệu của Tập đoàn BRG được vinh danh Thương hiệu Quốc gia 2020

659
0

1. Nhân dân

https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanh-nghiep/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-625948/

2. Hà Nội mới

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/984713/bon-thuong-hieu-cua-tap-doan-brg-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020

3. Quân đội nhân dân

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-645145

4. Đầu tư

https://baodautu.vn/tap-doan-brg-seabank-hapro-gom-chu-dau-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-d133872.html

5. Công thương

https://congthuong.vn/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-148264.html

6. Tiền phong

https://www.tienphong.vn/kinh-te/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-du-thuong-hieu-quoc-gia-2020-1755895.tpo

7. Vietnam Business Forum

https://vccinews.vn/news/31130/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-%E2%80%9Cthuong-hieu-quoc-gia%E2%80%9D.html

8. Phapluat Plus

https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-d141781.html

9. Thương gia

http://thuonggiaonline.vn/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-tiep-tuc-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-35366.htm

10. Thương hiệu & Công luận

https://thuonghieucongluan.com.vn/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-a120231.html

11. VOV

http://baotnvn.vn/tin-tuc/Doanh-nghiep/11075/Tap-doan-BRG-va-ngan-hang-SEABANK-duoc-vinh-danh-THUONG-HIEU-QUOC-GIA-2020

12. Thời đại

https://thoidai.com.vn/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-124350.html

13. Mặt trận

http://m.tapchimattran.vn/kinh-te/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-37613.html

14. Thanh tra

https://thanhtra.com.vn/kinh-te/kinh-te-tong-hop/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-174724.html

15. VnMedia

https://vnmedia.vn/kinh-te/202011/tap-doan-brg-va-ngan-hang-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-43201a4/

16. Nông nghiệp Việt Nam

https://nongnghiep.vn/he-sinh-thai-cua-tap-doan-brg-dong-loai-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-d278695.html

17. Công nghệ & Đời sống

http://congnghevadoisong.vn/4-thuong-hieu-cua-tap-doan-brg-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-2020-d36145.html

18. Hoà nhập

https://hoanhap.vn/chi-tiet/brg-va-seabank-duoc-vinh-danh-thuong-hieu-quoc-gia-20201606480195.html

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.