Năm 2014-2018

Năm 2014-2018

2298
0

BCTC Công ty mẹ từ 1/1/2018 đến 28/6/2018 điều chỉnh theo kiểm toán độc lập

Download (PDF, Unknown)


BCTC cty mẹ 2017 điều chỉnh theo báo cáo kiểm tra quyết toán thuế

Download (PDF, Unknown)

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Download (PDF, Unknown)

Báo cáo tài chính trước kiểm toán năm 2017

Download (PDF, Unknown)

CHIA SẺ

KHÔNG NHẬN XÉT

Comments are closed.